59. HÜKÜMET VE BAKANLARIN
GÖREV ALANLARI ile ÖZGEÇMİŞLERİ


1- BAŞBAKAN: RECEP TAYYİP ERDOĞAN
Bağlı Kuruluşlar:
• Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği,
• Milli İstihbarat Başkanlığı,
Özgeçmiş: Erdoğan, 1954 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Erdoğan, yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi'nde yaptı. 1986 ara seçimlerinde milletvekili adayı olan Erdoğan, 1989 yılında Beyoğlu ilçesinden belediye başkan adayı oldu. 1991'de tekrar milletvekili adayı olan ve seçilen Erdoğan'ın mazbatası, Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edildi. İstanbul İl Başkanlığı görevini sürdüren Erdoğan, 27 Mart 1994 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. Erdoğan, 1997'de bir mitingteki konuşması sırasında okuduğu şiir nedeniyle mahkum edildi. Erdoğan, 26 Mart 1999'da girdiği Pınarhisar cezaevinde 24 Temmuz 1999'a kadar kaldı. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurdu ve Kurucular Kurulu tarafından genel başkanlığa seçildi. Anayasa ve yasalarda yapılan değişiklikle aday olmasının önündeki engeller kalkan AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, YSK tarafından iptal edilerek 9 Mart 2003'te yenilenen Siirt seçimlerinde milletvekili seçildi. Erdoğan, 11 Mart'ta, TBMM Genel Kurulu'nda ant içmesi ve Başbakan Gül'ün 58. hükümetin istifasını sunmasının ardından Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından aynı gün 59. hükümeti kurmakla görevlendirildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, evli ve dört çocuk babası.

2- DIŞİŞLERİ BAKANI VE BAŞBKAN YARDIMCISI: ABDULLAH GÜL

Özgeçmişi:
1950 Kayseri doğumlu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitiren Abdullah Gül, okulu bitirdikten sonra akademik yaşamda kaldı. Doktorasını İngiltere'de yapan Gül, 12 Eylül darbesinin ardından evliliğinin ilk günlerini Metris Cezaevi'nde geçirdi. Doçent olduktan sonra akademik kariyerine nokta koyan Gül, 1990'lara kadar, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde İslam Kalkınma Bankası'nda uzman olarak çalıştı. 19, 20 ve 21. dönemde Kayseri'den Meclis'e giren Gül, Devlet bakanlığı da yaptı. İngilizce ve Arapça bilen Gül, evli ve 3 çocuk babası.
e-mail: abdullah.gul@tbmm.gov.tr

3- DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARD.: ABDÜLLATİF ŞENER
Bağlı Kuruluşlar:
• DPT Müsteşarlığı
İlgili Kuruluşlar:
• BDDK,
• SPK,
• Türkiye Kalkınma Bankası Gen. Müd.,
Görevler:
• Yurt Dışına Yapılan İnsani Yardımlaşma Koordinatörlüğü,
Özgeçmişi: Sivas-Yıldızeli 1954 doğumlu, Babası Bedirhan, Annesi Ayferat, A.Ü. Siyasal Bilimler Fak. Mezunu, Gazi Üniversitesi Maliye Doç. Dr., Arapça ve Fransızca biliyor, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Maliye Böl. Öğ. Üyesi, AKP kurucu üyesi, XIX, XX, XXI. Dönem Sivas MV., Eski Maliye Bakanı, Evli ve 4 Çocuk sahibi,

4- DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARD.: MEHMET ALİ ŞAHİN
Bağlı Kuruluşlar:
• Vakıflar Genel Müd.,
• Devlet Personel Dairesi Bşk.,
• Gençlik ve Spor Müd.,
• Yüksek Denetleme Kurulu Bşk.
İlgili Kuruluşlar:
• Futbol Fedarasyonu Başk.,
Görevler:
• Danıştay ile ilişkiler,
• Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Eşgüdümü,
Özgeçmişi: Ekincik 1950 doğumlu, İ.Ü. Hukuk Fak. Mezunu, Serbest Avukat, XX, XXI. Dönem İstanbul MV., Evli ve 4 çocuk sahibi,

5- DEVLET BAKANI: MEHMET AYDIN
Bağlı Kuruluşlar:
• Diyanet İşleri Başkanlığı,
Görevler:
• Yurt dışında yaşayan yurtaşların sorunları,
Özgeçmişi: 1943 yılında Elazığ doğumlu, Babası Osman, annesi Gülüş, A.Ü. İlahiyat Fak. Mezunu, İngilizce, Fransızca, Arapça ve Farsça biliyor, 9 Eylül İlahiyat Fak. Öğretim üyesi Prof.Dr., Evli ve 4 çocuk babası.

6- DEVLET BAKANI: BEŞİR ATALAY
Bağlı Kuruluşlar:
• Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı
• Tanıtma Fonu Kurulu Genel Sekreterliği,
• Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı,
• Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu
• Basın Yayın ve Enformasyon Gen. Müd.
İlgili Kuruluşlar:
• Anadolu Ajansı Genel Müd.
• TRT Genel Müdürlüğü
Özgeçmişi: 1947 yılında Armutlu doğdu, Ankara Ü. Hukuk Fak. Mezunu, Prof. Dr., Kırıkkale Ü. Öğretim üyesi ve Kurucu Rektörü, DPT Sosyal Planlama Daire Bşk.görevlisi İngilizce biliyor, Evli ve 3 çocuk babası.

7- DEVLET BAKANI: ALİ BABACAN
Bağlı Kuruluşlar:
• Hazine Müsteşarlığı,
İlgili Kuruluşlar:
• Merkez Bankası Başkanlığı,
• Türkiye Halk Bankası Genel Müd.
• Ziraat Bankası Gen. Müd.,
Özgeçmişi: 1967 yılında Ankarada doğdu, Babası Hilmi, Annesi Güner, ODTÜ Endüstri Müh. Mezunu, ABD Northwestern Üni. Kellogg Scholl of Management (İşletme Master) İngilizce biliyor, Serbest Ticaret, AKP kurucu üyesi, Evli ve 1 çocuk babası.


8- ADALET BAKANI: CEMİL ÇİÇEK

Özgeçmişi: 1935 yılında Yozgat da doğdu, İ.Ü. Hukuk Fakültesini Bitirdi. İngilizce ve orta Fransızca biliyor, Serbest Avukat, Yozgat eski Belediye Başk., Anavatan Partisi Kurucusu, XVIII. Dönem Yozgat, XX. XXI. Dönem Ankara MV, Eski Devlet Bakanı, Evli ve 2 çocuk babası.

9- MİLLİ SAVUNMA BAKANI: MEHMET VECDİ GÖNÜL

Özgeçmişi: 1939 yılında Erzincan da doğdu, Babası Mustafa Saffet, annesi Lütfiye, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. TODAİE, ABD Güney Kalifornia Ün. Master, Mülki İdare Amiri, Vali-kaymakam, Mülkiye Müfettişi, İçiş. Bak. Özlük İşleri Gen. Müd., Kocaeli Valisi, Emniyet Gen. Müd. Ankara Valisi, İzmir Valisi, YÖK Kurucu üyesi, İçişleri Bak. Müsteşarı, Sayıştay üyesi ve Bşk., Avrupa ve Dünya Sayıştaylar Birliği Divan Bşk. TBMM eski Başkan vekili, Evli ve 3 çocuk babası,

10- İÇİŞLERİ BAKANI: ABDÜLKADİR AKSU

Özgeçmişi: 1944 yılında Diyarbakirda doğdu, Ankara Üni. Siyasal Bilgiler Fak. Mezunu, Almanca biliyor, Mülki İdare Amiri, Vali-Kaymakam, Malatya Emniyet Müdürü, Emniyet Gen. Müd. Yard., Rize Valisi ve Belediye Başk., Merkez ve Gaziantep Valisi, AKP kurucu üyesi, XVIII, XX. Dönem Diyarbakır, XXI. Dönem İstanbul MV, Eski Devlet Bakanı, Evli ve 2 çocuk sahibi.
e-mail: abdulkadir.aksu@tbmm.gov.tr

11- MALİYE BAKANI: KEMAL UNAKITAN
Özgeçmişi: 1946 yılında Domucada doğdu, Babası Mustafa, annesi Hidayet, Ankara İktisadi ve Ticari ilimler Akademisi mezunu, Ekonomist, İngilizce biliyor, AKP kurucu üyesi, Evli ve bir çocuk babası.


12- MİLLİ EĞİTİM BAKANI: HÜSEYİN ÇELİK
Özgeçmişi: 1959 yılında Gürpınar da doğdu, Babası Hasan, annesi Sariye, İ.Ü. Ed. Fak. Mezunu, YYÜ Türk Ede. Master, Londra Üni. SOAS Türk Politikası Master, İ.Ü. Sosyal Bil. Enst. Yeni Türk Edebiyatı Doktora, İngilizce biliyor, YYÜ Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başk. ve Öğretim üyesi, Doç.Dr., AKP kurucu üyesi, XXI. Dönem Van MV., TBMM Başkanlık Divanı Eski Katip üyesi, Evli ve 3 çocuk babası.
e-mail: celik.huseyin@tbmm.gov.tr

13- BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI: ZEKİ ERGEZEN

Özgeçmişi: 1949 yılında Ahlat da doğdu Babası Müslüm, annesi Cemile, Ankara DMMA Mimarlık Bölümü mezunu, Orta İngilizce, Bitlis, Muş Bayındırlık İl Müd., Köy Hizmetleri ve Em. Gen. Müd. İnşaat Dai. Bşk., XIX, XX, XXI. Dönem Bitlis MV, AKP kurucu üyesi, TBMM Başkanlık Divanı Eski Katip Üyesi, Evli ve 4 çocuk babası.


14- SAĞLIK BAKANI: RECEP AKDAĞ

Özgeçmişi: 1960 yılında Erzurum da doğdu, Babası Yahya, annesi Zekiye, Erzurum Atatürk Üni. Tıp Fak. Mezunu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Öğrteim üyesi Prof.Dr. İngilizce Biliyor, Biyoteknoloji uygulama ve araştırma merkezi Müd. Yard. Evli ve beş çocuk babası.


15- ULAŞTIRMA BAKANI: BİNALİ YILDIRIM

Özgeçmişi: 1955 yılında Refahiye Tarsusu ilçesinde doğdu. Babası Dursun, annesi Bahar, İ.T.Ü. Gemi İnşaa ve Deniz Bilimleri Fak. Mezunu, Gemi İnşaa Yüksek Müh (Master), İngilizce ve Fransızca biliyor. İDO Gen. Müd., AKP Kurucu üyesi, Evli ve 3 çocuk sahibi.


16- TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI: SAMİ GÜÇLÜ

Özgeçmişi: 1950 yılında Kuyulusebil ilçesinde doğdu. Babası Haan, annesi Esmehan, İ.Ü. İktisat Fak. mezunu, Sakarya Ü. İİBF Öğretim Üyesi, Prof.Dr., AKP kurucu üyesi, İngilizce biliyor. Evli ve 4 çocuk sahibi.


17- ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI: MURAT BAŞESGİOĞLU

Özgeçmişi: 1955 yılında Kastamonunda doğdu. Babası Mustafa, annesi Hatice, İ.Ü. Hukuk Fak. Mezunu, Orta Fransızca biliyor. XVIII, XIX, XX, XXI. Dönem Kastamonu MV, Eski İçişleri Bakanı, Evli ve 2 çocuk babası.


18- SANAYİ VE TİCARET BAKANI: ALİ COŞKUN

Özgeçmişi: 1939 yılında Kemaliye de doğdu. YTÜ Elektrik Müh. Fak. Mezunu, İ:Ü: İşletme Fak. Ekonomi Master, Yeminli Mali Müşavir, Sanayici, İhlas Finans A.Ş ve Bisan A.Ş. Yön. Kur. Bşk., İSO Yön. Kur. Bşk. Yrd. TOBB Başkanı, İslam Ülkeleri Odalar Birliği Bşk. Vek., DEİK Kurucu Başkanı, XX., XXI. Dönem İstanbul MV, Evli ve iki çoçuk babası.

19- ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI: MEHMET HİLMİ GÜLER

Özgeçmişi: 1949 yılında Ordu da doğdu. Babası Mehmet Bahaettin, annesi İrfan, ODTÜ Müh. Fak. Metalurji Müh. Mezunu, İngilizce biliyor, Yük. Müh ve Doktora, TUSAŞ, TUBİTAK Başk. Yard. MKEK Gen. Müd. Etibank Gen. Müd. Evli ve 2 çocuk babası.


20- KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI: ERKAN MUMCU

Özgeçmişi: 1963 Yalvaç da doğdu, Babası Süleyman, annesi Cemile, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi, Serbest Ticaret ve Avukat, İngilizce biliyor, XX ve XXI. Dönem İsparta MV, Eski Turizm Bakanı, Evli ve 2 çocuk babası.
e-mail: erkan.mumcu@tbmm.gov.tr


21- DEVLET BAKANI: GÜLDAL AKŞİT

Özgeçmişi: 1960 yılında Malatya da doğdu. Babası Galip, Annesi Sevim, İ.Ü Hukuk Fakültesini bitirdi. İngilizce biliyor. Serbest Avukat, Malatya Eğ. Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi, AKP kurucu üyesi, Evli.


22- ÇEVRE VE ORMAN BAKANI: OSMAN PEPE

Özgeçmişi: 1954 de Akçaabat da doğdu. Babası İsmail, Annesi Fethiye, KTÜ Makina Müh. Mezunu, İ.Ü. İşletme Fak. İşletme Ens. Master, İngilizce biliyor, İller Bankası, Azot Sanayi ve Ereğli Demir Çelik Fab. da Mühendis, AKP kurucu üyesi, XX, XXI. Dönem Kocaeli MV, TBMM Başkanlık Divanı Eski İdare Amiri, Evli ve 4 çocuk babası.

23- DEVLET BAKANI: KÜRŞAD TÜZMEN

Özgeçmişi: 1958 yılında Ankara da doğdu, Babası Nuray, annesi Feriha, ODTÜ İşletme Böl. Mezunu, Illinois Üni. İşletme Master, İngilizce ve Almanca biliyor, DPT, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Uzmanı, Serbest Böl. Gen. Müd., Dış Ticaret Müsteşarı, Türk Eximbank Yön. Kur. Bşk., İGEME ve WEPZA Yön. Kur. Bşk., 1999-2000-2001 yılları Bürokrat ödülü sahibi, Milli yüzücü ve porfesyonel dalgıç, Milli Olimpiyat Komitesi üyesi, Evli ve 2 çocuk babası.

 

58. HÜKÜMET VE BAKANLARIN
GÖREV ALANLARI ile ÖZGEÇMİŞLERİ


1- BAŞBAKAN: ABDULLAH GÜL
Bağlı Kuruluşlar:
• Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği,
• Milli İstihbarat Başkanlığı,
Özgeçmişi: Kayseri 1950 doğumlu, Babası Ahmet Hamdi, annesi Adviye, İ.Ü. İktisat Fak. Mezunu, İktisat Doç.Dr., İngilizce ve arapça biliyor, Sakarya Ü. Endüstri Müh. Fak. Öğ.üyesi, İslam Kalkınma bankasında İktisat Uzmanı, XIX, XX, XXI. Dönem Kayseri MV, Eski Devlet Bakanı, Evli ve 3 çocuk sahibi,
e-mail: abdullah.gul@tbmm.gov.tr

2- DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARD.: ABDÜLLATİF ŞENER
Bağlı Kuruluşlar:
• Özelleştirme İdaresi Bşk.,
• DPT Müsteşarlığı
İlgili Kuruluşlar:
• BDDK,
• SPK,
• Türkiye Kalkınma Bankası Gen. Müd.,
Görevler:
• Yurt Dışına Yapılan İnsani Yardımlaşma Koordinatörlüğü,
Özgeçmişi: Sivas-Yıldızeli 1954 doğumlu, Babası Bedirhan, Annesi Ayferat, A.Ü. Siyasal Bilimler Fak. Mezunu, Gazi Üniversitesi Maliye Doç. Dr., Arapça ve Fransızca biliyor, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Maliye Böl. Öğ. Üyesi, AKP kurucu üyesi, XIX, XX, XXI. Dönem Sivas MV., Eski Maliye Bakanı, Evli ve 4 Çocuk sahibi,

3- DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARD.: MEHMET ALİ ŞAHİN
Bağlı Kuruluşlar:
• Vakıflar Genel Müd.,
• Devlet Personel Dairesi Bşk.,
• Gençlik ve Spor Müd.,
• Yüksek Denetleme Kurulu Bşk.
İlgili Kuruluşlar:
• Futbol Fedarasyonu Başk.,
Görevler:
• Danıştay ile ilişkiler,
• Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Eşgüdümü,
Özgeçmişi: Ekincik 1950 dığumlu, İ.Ü. Hukuk Fak. Mezunu, Serbest Avukat, XX, XXI. Dönem İstanbul MV., Evli ve 4 çocuk sahibi,

4- DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARD.: ERTUĞRUL YALÇINBAYIR
Bağlı Kuruluşlar:
• AB Genel Sekreterliği,
• Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı,
• Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu (TUBİTAK),
• Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA),
Görevler:
• Parlamento ile ilişkiler,
• İnsan Hakları ile ilgili kurullar ve İnsan hakları ile ilgili konularda eşgüdüm,
Özgeçmişi: Hasköy 1946 doğumlu, Babası Fahrettin, annesi Sabriye, İ.Ü. Hukuk Fak. Mezunu, Serbest Avukat, İngilizce biliyor, Futbol Fed. Müşahidi, Bursa Bel. Meclis üyesi, XX, XXI. Dönem Bursa MV., TBMM eski Anayasa Kom. Bşk., Evli ve 2 çocuk sahibi,

5- DEVLET BAKANI: MEHMET AYDIN
Bağlı Kuruluşlar:
• Diyanet İşleri Başkanlığı,
Görevler:
• Yurt dışında yaşayan yurtaşların sorunları,
Özgeçmişi: 1943 yılında Elazığ doğumlu, Babası Osman, annesi Gülüş, A.Ü. İlahiyat Fak. Mezunu, İngilizce, Fransızca, Arapça ve Farsça biliyor, Öğretim üyesi Prof.Dr., Evli ve 4 çocuk babası.

6- DEVLET BAKANI: BEŞİR ATALAY
Bağlı Kuruluşlar:
• Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı
• Tanıtma Fonu Kurulu Genel Sekreterliği,
• Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı,
• Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu
• Basın Yayın ve Enformasyon Gen. Müd.
İlgili Kuruluşlar:
• Anadolu Ajansı Genel Müd.
• TRT Genel Müdürlüğü
Özgeçmişi: 1947 yılında Armutlu doğdu, Ankara Ü. Hukuk Fak. Mezunu, Prof. Dr., Kırıkkale Ü. Öğretim üyesi ve Kurucu Rektörü, DPT Sosyal Planlama Daire Bşk.görevlisi İngilizce biliyor, Evli ve 3 çocuk babası.

7- DEVLET BAKANI: ALİ BABACAN
Bağlı Kuruluşlar:
• Hazine Müsteşarlığı,
İlgili Kuruluşlar:
• Merkez Bankası Başkanlığı,
• Türkiye Halk Bankası Genel Müd.
• Ziraat Bankası Gen. Müd.,
Özgeçmişi: 1967 yılında Ankarada doğdu, Babası Hilmi, Annesi Güner, ODTÜ Endüstri Müh. Mezunu, Northwestern Üni. Kellogg Scholl of Management (İşletme Master) İngilizce biliyor, Serbest Ticaret, AKP kurucu üyesi, Evli ve 1 çocuk babası.

8- DEVLET BAKANI: KÜRŞAT TÜZMEN
Bağlı kuruluşlar:
• Dış Ticaret Müsteşarlığı,
• Gümrük Müsteşarlığı,
İlgili Kuruluşlar:
• Exim Bank,
Görevler:
• Yurt dışı Müteahhitlik, Mühendislik ve Müşavirlik hizmetleri eşgüdümü,
Özgeçmişi: 1958 yılında Ankara da doğdu, Babası Nuray, annesi Feriha, ODTÜ İşletme Böl. Mezunu, Illinois Üni. İşletme Master, İngilizce ve Almanca biliyor, DPT, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Uzmanı, Serbest Böl. Gen. Müd., Dış Ticaret Müsteşarı, Türk Eximbank Yön. Kur. Bşk., İGEME ve WEPZA Yön. Kur. Bşk., 1999-2000-2001 yılları Bürokrat ödülü sahibi, Milli yüzücü ve porfesyonel dalgıç, Milli Olimpiyat Komitesi üyesi, Evli ve 2 çocuk babası.

9- ADALET BAKANI: CEMİL ÇİÇEK
Özgeçmişi: 1935 yılında Yozgat da doğdu, İ.Ü. Hukuk Fakültesini Bitirdi. İngilizce ve orta Fransızca biliyor, Serbest Avukat, Yozgat eski Belediye Başk., Anavatan Partisi Kurucusu, XVIII. Dönem Yozgat, XX. XXI. Dönem Ankara MV, Eski Devlet Bakanı, Evli ve 2 çocuk babası.

10- MİLLİ SAVUNMA BAKANI: MEHMET VECDİ GÖNÜL
Özgeçmişi: 1939 yılında Erzincan da doğdu, Babası Mustafa Saffet, annesi Lütfiye, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. TODAİE, ABD Güney Kalifornia Ün. Master, Mülki İdare Amiri, Vali-kaymakam, Mülkiye Müfettişi, İçiş. Bak. Özlük İşleri Gen. Müd., Kocaeli Valisi, Emniyet Gen. Müd. Ankara Valisi, İzmir Valisi, YÖK Kurucu üyesi, İçişleri Bak. Müsteşarı, Sayıştay üyesi ve Bşk., Avrupa ve Dünya Sayıştaylar Birliği Divan Bşk. TBMM eski Başkan vekili, Evli ve 3 çocuk babası,

11- İÇİŞLERİ BAKANI: ABDÜLKADİR AKSU
Özgeçmişi: 1944 yılında Diyarbakirda doğdu, Ankara Üni. Siyasal Bilgiler Fak. Mezunu, Almanca biliyor, Mülki İdare Amiri, Vali-Kaymakam, Malatya Emniyet Müdürü, Emniyet Gen. Müd. Yard., Rize Valisi ve Belediye Başk., Merkez ve Gaziantep Valisi, AKP kurucu üyesi, XVIII, XX. Dönem Diyarbakır, XXI. Dönem İstanbul MV, Eski Devlet Bakanı, Evli ve 2 çocuk sahibi.
e-mail: abdulkadir.aksu@tbmm.gov.tr

12- DIŞİŞLERİ BAKANI: YAŞAR YAKIŞ
Özgeçmişi: 1938 yılında Akçakoca da doğdu, Babası Halim, annesi Ayşe, Ankara Üni. Siyasal Bilgiler Fak. Mezunu, İngilizce, Fransızca ve Arapça biliyor, AKP kurucu üyesi, Evli ve bir çocuk sahibi.

13- MALİYE BAKANI: KEMAL UNAKITAN
Özgeçmişi: 1946 yılında Domucada doğdu, Babası Mustafa, annesi Hidayet, Ankara İktisadi ve Ticari ilimler Akademisi mezunu, Ekonomist, İngilizce biliyor, AKP kurucu üyesi, Evli ve bir çocuk babası.

14- MİLLİ EĞİTİM BAKANI: ERKAN MUMCU
Özgeçmişi: 1963 Yalvaç da doğdu, Babası Süleyman, annesi Cemile, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi, Serbest Ticaret ve Avukat, İngilizce biliyor, XX ve XXI. Dönem İsparta MV, Eski Turizm Bakanı, Evli ve 2 çocuk babası.
e-mail: erkan.mumcu@tbmm.gov.tr

15- BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI: ZEKİ ERGEZEN
Özgeçmişi: 1949 yılında Ahlat da doğdu Babası Müslüm, annesi Cemile, Ankara DMMA Mimarlık Bölümü mezunu, Orta İngilizce, Bitlis, Muş Bayındırlık İl Müd., Köy Hizmetleri ve Em. Gen. Müd. İnşaat Dai. Bşk., XIX, XX, XXI. Dönem Bitlis MV, AKP kurucu üyesi, TBMM Başkanlık Divanı Eski Katip Üyesi, Evli ve 4 çocuk babası.

16- SAĞLIK BAKANI: RECEP AKDAĞ
Özgeçmişi: 1960 yılında Erzurum da doğdu, Babası Yahya, annesi Zekiye, Erzurum Atatürk Üni. Tıp Fak. Mezunu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Öğrteim üyesi Prof.Dr. İngilizce Biliyor, Biyoteknoloji uygulama ve araştırma merkezi Müd. Yard. Evli ve beş çocuk babası.

17- ULAŞTIRMA BAKANI: BİNALİ YILDIRIM
Özgeçmişi: 1955 yılında Refahiye Tarsusu ilçesinde doğdu. Babası Dursun, annesi Bahar, İ.T.Ü. Gemi İnşaa ve Deniz Bilimleri Fak. Mezunu, Gemi İnşaa Yüksek Müh (Master), İngilizce ve Fransızca biliyor. İDO Gen. Müd., AKP Kurucu üyesi, Evli ve 3 çocuk sahibi.

18- TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI: SAMİ GÜCLÜ
Özgeçmişi: 1950 yılında Kuyulusebil ilçesinde doğdu. Babası Haan, annesi Esmehan, İ.Ü. İktisat Fak. mezunu, Sakarya Ü. İİBF Öğretim Üyesi, Prof.Dr., AKP kurucu üyesi, İngilizce biliyor. Evli ve 4 çocuk sahibi.

19- ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI: MURAT BAŞESGİOĞLU
Özgeçmişi: 1955 yılında Kastamonunda doğdu. Babası Mustafa, annesi Hatice, İ.Ü. Hukuk Fak. Mezunu, Orta Fransızca biliyor. XVIII, XIX, XX, XXI. Dönem Kastamonu MV, Eski İçişleri Bakanı, Evli ve 2 çocuk babası.

20- SANAYİ VE TİCARET BAKANI: ALİ ÇOŞKUN
Özgeçmişi: 1939 yılında Kemaliye de doğdu. YTÜ Elektrik Müh. Fak. Mezunu, İ:Ü: İşletme Fak. Ekonomi Master, Yeminli Mali Müşavir, Sanayici, İhlas Finans A.Ş ve Bisan A.Ş. Yön. Kur. Bşk., İSO Yön. Kur. Bşk. Yrd. TOBB Başkanı, İslam Ülkeleri Odalar Birliği Bşk. Vek., DEİK Kurucu Başkanı, XX., XXI. Dönem İstanbul MV, Evli ve iki çoçuk babası.

21- ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI: MEHMET HİLMİ GÜLER
Özgeçmişi: 1949 yılında Ordu da doğdu. Babası Mehmet Bahaettin, annesi İrfan, ODTÜ Müh. Fak. Metalurji Müh. Mezunu, İngilizce biliyor, Yük. Müh ve Doktora, TUSAŞ, TUBİTAK Başk. Yard. MKEK Gen. Müd. Etibank Gen. Müd. Evli ve 2 çocuk babası.

22- KÜLTÜR BAKANI: HÜSEYİN ÇELİK
Özgeçmişi: 1959 yılında Gürpınar da doğdu, Babası Hasan, annesi Sariye, İ.Ü. Ed. Fak. Mezunu, YYÜ Türk Ede. Master, Londra Üni. SOAS Türk Politikası Master, İ.Ü. Sosyal Bil. Enst. Yeni Türk Edebiyatı Doktora, İngilizce biliyor, YYÜ Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başk. ve Öğretim üyesi, Doç.Dr., AKP kurucu üyesi, XXI. Dönem Van MV., TBMM Başkanlık Divanı Eski Katip üyesi, Evli ve 3 çocuk babası.
e-mail: celik.huseyin@tbmm.gov.tr

23- TURİZM BAKANI: GÜLDAL AKŞİT
Özgeçmişi: 1960 yılında Malatya da doğdu. Babası Galip, Annesi Sevim, İ.Ü Hukuk Fakültesini bitirdi. İngilizce biliyor. Serbset Avukat, Malatya Eğ. Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi, AKP kurucu üyesi, Evli.

24- ORMAN BAKANI: OSMAN PEPE
Özgeçmişi: 1954 de Akçaabat da doğdu. Babası İsmail, Annesi Fethiye, KTÜ Makina Müh. Mezunu, İ.Ü. İşletme Fak. İşletme Ens. Master, İngilizce biliyor, İller Bankası, Azot Sanayi ve Ereğli Demir Çelik Fab. da Mühendis, AKP kurucu üyesi, XX, XXI. Dönem Kocaeli MV, TBMM Başkanlık Divanı Eski İdare Amiri, Evli ve 4 çocuk babası.

25- ÇEVRE BAKANI: İMDAT SÜTLÜOĞLU
Özgeçmişi: 1953 yılında Ardeşen de doğdu. Babası Bayram ali, Annesi Elmas, İTİA mezunu, KTÜ İşletme Uzmanlığı Yüksek Lisans, İngilizce ve orta Fransızca ile Arapça biliyor, Sanayii Bakanlığı Teşvik Uygulama Gen. Müdürlüğü Uzmanı, Çalışma Bak. Bakanlık İş Müfettişi, AKFA Çay AŞ ve RİSAŞ AŞ Gen. Müd. SÜTAŞ AŞ Yönetim Kurulu Başk. Evli ve 4 çocuk babası.

 

 

57. HÜKÜMET VE BAKANLARIN

GÖREV ALANLARI ile ÖZGEÇMİŞLERİ

1- BAŞBAKAN: BÜLENT ECEVİT

            Bağlı Kuruluşlar:

1-      Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği,

2-      Milli İstihbarat Başkanlığı,

Özgeçmişi:1925 yılında İstanbulda doğdu. 1944 yılında Robert kolejden mezun oldu. Aynı yıl okuldan sınıf arkadaşı Rahşan Ecevit (Aral) ile evlendi. 1959 yılında CHP Ankara Milletvekili olarak TBMM ye girdi. 1966 yılında CHP Genel Sekreterliğine ve 1972 yılında da Genel Başkanlığa seçildi. 12.Eylül.1980 den sonra Genel Başkanlıktan ayrıldı. 1974 yılında CHP-MSP hükümetinde Başbakanlık yaptı. 1978 de azınlık hükümetinde de Başbakanlık yaptı. 1997 de Mesut Yılmaz hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve 11.Ocak.1999 da kurulan azınlık hükümetinde tekrar Başbakanlık yaptı.Toplam 5 kez Başbakanlık yaptı. Partisiyle 1986 seçimlerinde % 8,5 oy alarak parlamentoya giremezken, 1991 seçimlerinde %10,8 oy alarak parlamentoda 7 milletvekili ile DSP yi temsil etti. 1995 seçimlerinde ise oy oranı %14,6 ya ve milletvekili sayısıda 76 ya yükseldi. 17.Nisan.1999 seçimlerinde de milletvekili sayısı 136 ya yükseldi.

2- DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARD.: DEVLET BAHÇELİ

            Bağlı Kuruluşlar:

1-      Devlet Planlama Teşkilatı Müsterşarlığı,

2-      Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı,

3-      Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu (TUBİTAK)

4-      Türkiye Bilimler Akadamisi,

5-      Tanıtma Fonu İdaresi,

Özgeçmişi: .1.Ocak.1948 yılında Osmaniyede doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini bitirdi. 1967 yılında bu okulda öğrenci iken Ülkü Ocağı kurucusu ve yöneticisi olarak görev aldı. 1970-1971 yıllarında TMTF de Genel Sekreterlik görevlerinde bulundu. 1972 de itibaren Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ve bağlı Yüksek okullarında İktisat bölümünde asistan olarak çalıştı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İktisat doktorası yaptı. 1987 yılına kadar burada öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Alpaslan Türkeş’in 4.Nisan.1997 de vefatından sonra MHP Genel Başkanlığına seçildi. 17.Nisan.1999 seçimlerinde 130 milletvekili ile MHP nin TBMM de ikinci büyük parti olmasını sağladı.

3- DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARD.: H.HÜSAMETTİN ÖZKAN

            Parlamento ile ilişkiler,

            Bağlı Kuruluşlar:                                   İlgili Kuruluşlar:

Diyanet İşleri Başkanlığı,                        Türkiye Halk Bankası Genel Müd.

Özgeçmişi:1950 yılında Develide doğdu. İktisat ve işletmecilik alanında yüksek öğrenim gördü. 19. 20. Dönem DSP den İstanbul Milletvekili seçildi. 55. Hükümette Diyanetten sorumlu Devlet Bakanı olarak görev aldı. 56. Hükümette Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı oldu. 18 Nisanda yeniden İstanbuldan MV oldu. İngilizce biliyor. Evli ve 2 çocuk babası.

4- DEVLET BAKANI: MEHMET KEÇECİLER

1-     Kamu Toplu İş sözleşmelerinde eşgüdüm,

2-     İnsan hakları ile ilgili konularda eşgüdüm,

            Bağlı Kuruluşlar:

1-      Gümrük Müsteşarlığı,

2-      Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı

Özgeçmişi: 1944 yılında Konyada doğdu. Konya Yüksek İslam Enstitüsü, Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Paris Uluslararası Amme İdaresi Enstitüsünde master yaptı. Kamu kesiminde idarecilik, kaymakamlık ve Konya Belediye Başkanlığı yaptı. ANAP’ın kurucu üyelerinden. 1983 yılında Konya Milletvekili olarak TBMM ye girdi. Akbulut kabinesinde Petrolden sorumlu Devlet Bakanlığı yaptı. Fransızca, Arapça ve Farsça biliyor. Evli ve 4 çocouk babası.

5- DEVLET BAKANI: (HİKMET ULUĞBAY) RECEP ÖNAL

            Bağlı Kuruluşlar:                   İlgili Kuruluşlar:

            1- Hazine Müsteşarlığı             1- T.C. Merkez Bankası Müsteşarlığı,

                                                              2- T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü,

                                                              3- Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı

            (Hikmet Uluğbay'ın Özgeçmişi: 1939 yılında İspartada doğdu. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat bölümünden mezun oldu. ABD de University of Southern California da Ekonomi dalında master yaptı. Tokyo büyükelçiliğinde NATO ve OECD nezdindeki daimi temsilciliklerde, Washington Büyükelçiliğinde ekonomi ve ticaret müşavirliği görevlerinde bulundu. Bilkent Üniversitesi Ekonomi bölümünde de öğretim görevlisi olarak çalıştı. 56. Hükümette Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Evli ve 2 çocuk babası.)

6- DEVLET BAKANI: PROF.DR. TUNCA TOSKAY

            Hükümet sözcüsü

 

Bağlı Kuruluşlar:                                      İlgili Kuruluş:

1-      Dış Ticaret Müsteşarlığı           Türkiye İhracaat ve Kredi Bankası Gen.Müd.

                                                          (Eximbank)

2-      Devlet İstatistik Enstitüsü Bşk.

Özgeçmişi: 1939 yılında İstanbulda doğdu. İ.Ü. İktisat Fakültesini bitirdi. Aynu fakültede doktorasını yaptı ve akademik kariyerini tamalayarak Prof. oldu. TRT Genel Müdürlüğü, Asya Pasifik Yayın Birliği Başkan Yardımcılığı, Başbakanlık Başmüşavirliği ve Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. İngilizce ve Almanca biliyor. Evli ve1 çocuk babası

7- DEVLET BAKANI: YÜKSEL YALOVA

Bağlı kuruluşlar:                                      İlgili kuruluşlar:

1-      Özelleştirme İdaresi Bşk.                     1- TRT Genel Müdürlüğü

2-      Vakıflar Genel Müd.                            2- Anadolu ajansı Genel Müd.

                                                                    3- Türkiye Vakıflar Bank. Gen. Müd.

            Özgeçmişi: 1955 yılında Aydın da doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Aydın’da tamamladı. 1979 yılında İ.Ü. Hukuk Fakültesi ve İstanbul Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 19. Ve 20. Dönemlerde Aydın MV olarak parlamentoda görev yaptı. 21. Dönemde de ANAP’tan Aydın MV seçildi. İngilizce biliyor. Evli ve bir çocuk babası.

8- DEVLET BAKANI: PROF.DR. ŞÜKRÜ SİNA GÜREL

1-     Hükümet sözcülüğü

2-     Kıbrıs ile ilgili eşgüdüm işleri,

3-     Yurt dışı müteahhitlik, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinin eşgüdümü,

4-     Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sorunları,

 

Bağlı Kuruluşlar:                                     İlgili Kuruluşlar:

1- Devlet personel Başkanlığı                    1- Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü,

                                                                    2- Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müd.

            Özgeçmişi: 1950 yılında İzmirde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. Aynı fakültede doktora yaptı. Kariyerini tamamlayarak Prof. oldu. Anabilim dalı Başkanlığı, ODTÜ, Bilkent, 9 Eylül Üniversitelerinde öğretim üyeliği yaptı. 55. Hükümette Devlet Bakanı olarak görev yaptı. 56. Hükümettede Devlet Bakanı ve Hükümet sözcüsü olarak bulundu. İngilizce ve Fransızca biliyor. Evli ve 2 çocuk babası.

9- DEVLET BAKANI: SADİ SOMUNCUOĞLU

Bağlı Kuruluşlar:                                     İlgili Kuruluşlar:

1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı             1- Türkiye Emlak Bankası Genel Müd.

2- Arsa ofisi Genel Müd.

            Özgeçmişi: 1940 yılında Aksarayda doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini bitirdikten sonra Türkiye Ortadoğu Amme İdare Enstitüsünde eğitimini sürdürdü. Süleyman Demirelin Başbakanlığında kurulan 41 hükümette devlet bakanlığı görevinde bulundu. 16. Dönemde ANAP tan Niğde MV olarak Meclise girdi. 18 Nisan seçimlerinde Aksaraydan MHP MV oldu. Gazetecilik ve yazarlık yaptı. Evli ve 3 çocuk babası.

10- DEVLET BAKANI: RÜŞTÜ KAZIM YÜCELER

İlgili Kuruluşlar:

1-     Tütün, Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müd. (TEKEL)

2-     Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü. ( ÇAY-KUR)

Özgeçmişi: 1948 yılında Anamurda doğdu. İ.Ü. İktisat Fakültesiini bitirdi. 17,18,19 ve 20. Dönemlerinde İçel MV seçildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı görevlerinde bulundu. 55. Hükümettede Devlet Bakanı oldu. İngilizce biliyor. Evli ve 3 çocuk babası.

11- DEVLET BAKANI: MUSTAFA YILMAZ

Bağlı Kuruluşlar:                                     İlgili Kuruluşlar:

1- Köy Hizmetleri Genel Müd.                  1- Türkiye Kalkınma Bankası

2- GAP idaresi Başkanlığı

            Özgeçmişi: 1949 yılında Gaziantepin Oğuzeli ilçesinde doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşat Müh. bölümünden mezun oldu. 18, 19 ve 20 dönemlerde Gaziantep MV’liği yaptı. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevinde bulundu. 55.hükümette Köy hizmetlerinden sorumlu Devlet Bakanı ve 56. Hükümette Devlet Bakanı olarak görev yaptı. İngilizce biliyor. Evli ve 2 çocuk babası.

12- DEVLET BAKANI: PROF. DR. RAMAZAN MİRZAOĞLU

Bağlı Kuruluşlar:                                     İlgili Kuruluşlar:

1- Denizcilik Müsteşarlığı                          1- Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı (TSE)

3-     Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müd.

Özgeçmişi: 1945 yılında Kırşehirin Kaman ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesini bitirdi. Aynı Üniversitede master yaptı. Karadeniz Teknik Üniversitesinde doktorasını yaptı ve Prof. oldu. İngilizce biliyor. Evli ve üç çocuk babası.

13- DEVLET BAKANI: EDİP SAFTER GAYDALI

            1- Parlamento ile ilişkiler

Bağlı Kuruluşlar:                                     İlgili Kuruluşlar:

1- Maden Tetkik Arama Genel Müd.         1- Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müd.

2- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başk. (TAEK)

Özgeçmişi: 1952 yılında Gayda da doğdu. Ankara Üniversitesi İktisadi Ticari İlimler Akademisi mezunu. 19. Ve 20. Dönemlerde Bitlisten MV seçildi. İngilizce biliyor. Evli ve üç çocuk babası.

14- DEVLET BAKANI: HASAN GEMİCİ

Bağlı Kuruluşlar:

1-     Sosyal Hizmetler ve Çucuk Esirgeme Kurumu Gen. Müd.

2-     Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müd.

3-     Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı,

4-     Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu

Özgeçmişi: 1953 yılında Çaycumada doğdu. İTÜ İnşaat Fakültesini bitirdi. İller Bankası Su-Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı mühendisi olarak çalıştı. Orta derecede Fransızca biliyor. 55. Hükümette Sosyal Hizmetlerden sorumlu Devlet Bakanı olarak, 56. Hükümettede Devlet Bakanı görev yaptı. Evli ve iki çocuk babası

15- DEVLET BAKANI: PROF.DR. ŞUAYİP ÜŞENMEZ

1-     Danıştay ile ilişkiler

2-     Güçsüzlerin sorunlarının çözümü için çalışmalar,

Bağlı Kuruluşlar:                                     İlgili Kuruluşlar:

            1- Tapu ve Kadastro Müdürlüğü         1- Özürlüler İdaresi Başkanlığı,

                                                                  2- Türkiye ve Oreta Doğu Amme İdaresi Ens.

                                                                             Genel Müd. (TODAİE)

Özgeçmişi: 1943 yılında Yozgatta doğdu. Ankara Yüksek öğretmen okulunu bitirdi. A.Ü. Fen Fak. Jeoloji Müh. bölümünü bitirdi. Aynı bölümde doktorasını yaptı. Akademik kariyerini tamamlayarak Prof. oldu. TPAO Proje danışmanlığı, MTA Proje Koordinatörlüğü, TSEdeGrup Başkan Yardımcılığı yaptı. İngilizce biliyor. Evli ve 2 çocuk babası.

16- DEVLET BAKANI: M.ALİ İRTEMÇELİK

1-     Hükümet Sözcülüğü,

2-     Avrupa Birliği ile ilişkilerde Eşgüdüm

Bağlı kuruluşlar:

1- Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müd.

            Özgeçmişi: 1950 yılında İstanbulda doğdu. Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Büyükelçi olarak görev yaptı. ANAPtan İstanbul MV seçildi. İngilizce ve Fransızca biliyor.

17- DEVLET BAKANI: FİKRET ÜNLÜ

Bağlı Kuruluşlar:

1-     Milli Piyango İdaresi Genel Müd.

2-     Gençlik ve Spor Genel Müd.

3-     Futbol Federasyonu Başkanlığı,

Özgeçmişi:1943 yılında Karamanın Ermenek ilçesinde doğdu. Gazi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi bölümünü bitirdi. Eğitimci öğretmen. Konya Milli eğitim müd. Yardımcılığı ve Beden Terbiyesi Gen Müd.lüğü yaptı. 56.hükümette Devlet Bakanlığı yaptı. Orta derecede İngilizce biliyor. Evli ve 2 çocuk babası

18- DEVLET BAKANI: PROF. DR. ABDULHALUK MEHMET ÇAY

1-     Parlamento ile ilişkiler,

2-     Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları ile Kardeş Topluluklarla ilişkiler, bunlarla ilgili araştırma, plamlama ve eşgüdüm sağlanması,

3-     Bulgaristan’dan gelen göçmenler ile ilgili eşgüdüm,

4-     2510 sayılı İskan Kanununun Ek 34’üncü maddesi ile 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye’ye kabulü ve İskanına Dair Kanunun 2 nci maddelerinin  4184 sayılı kanunla değişik birinci fıkralarına göre Ahıska Türklerinin Türkiye’ye kabulü ile eşgüdüm sağlamak

Bağlı Kuruluşlar:

            1- Ekonomik, Kültürel Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı (TİKA)

            Özgeçmişi: 1945 yılında Çorumun İskilip ilçesinde doğdu. İ.Ü. Edebiyat Fak. Tarih bölümünü bitrdi. Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü üyeliği, Türk Tarih Kurumu asli üyeliği görevlerinde bulundu. TÜDEV Vakfı kurucu üyesi oldu. 18 Nisn seçimlerinde MHP den Çorum MV seçildi. Fransızca ve Farsça biliyor. Evli ve 2 çocuk babası.

19- ADALET BAKANI: PROF. DR. HİKMET SAMİ TÜRK

            Özgeçmişi: 1935 yılında O ta doğdu. İ.Ü. Hukuk Fakültesini Bitirdi. Köln Üniversitesinde doktorasını yaptı. Almanca, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca biliyor. Evli ve 2 çocuk babası.

20- MİLLİ SAVUNMA BAKANI: SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU

            Özgeçmişi: 1930 yılında Kayserinin İncesu ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Aynı Üniversitenin Hukuk Fakültesinde veMilli Güvenlik Akademisinde de eğitim gördü. Çeşitli tarihler arasında kaymakamlık ve valilik yaptı. Emniyet Genel Mdüdürlüğü, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevlerinde bulundu.

21- İÇİŞLERİ BAKANI: SADETTİN TANTAN

Özgeçmişi: 1941 yılında Sapancada doğdu. Polis Akademisi ile İktisadi ve Ticari ilikler Akademisi mezunu. Emniyet Müdürlüğü ve Fatih Belediye Başkanlığı yaptı. Evli ve 6 çocuk sahibi.

22- DIŞİŞLERİ BAKANI: İSMAİL CEM

            Özgeçmişi: 1940 yılında İstanbulda doğdu. Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Paris Üniversitesi Institute D’Etudes Politique de master yaptı. Türkiyede Gazeteciler Sendikası İstanbul Şube Başkanlığı, TRT Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Son seçimlerde DSP den Kayseri Milletvekili seçildi. Kültür Bakanlığı da yaptı. İngilizce ve Fransızca biliyor. Evli ve iki çocuk sahibi.

23- MALİYE BAKANI: SÜMER ORAL

            Özgeçmişi: 1939 yılında İzmir de doğdu. İ.Ü. İktisat Fakültesi mezunu oldu. 19. Ve 20. Dönemlerde parlamentoda görev yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Maliye Bakanlıkları görevlerinde de bulundu. Fransızca biliyor. Evli ve 2 çocuk babası.

24- MİLLİ EĞİTİM BAKANI: METİN BOSTANCIOĞLU

            Özgeçmişi: 1942 yılında Bafra da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Bir süre serbest Avukatlık ve hukuk danışmanlığı yaptı. Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Enstitüsü ve Gazi Üniversitesi İşletme Fakültesinde öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Evli ve 2 çocuk babası. 56. Hükümette Milli Eğitim Bakanı olarak bulundu.

25- BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI: KORAY AYDIN

            Özgeçmişi: 1955 yılında Trabzonda doğdu.Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesini bitirdi. MHP Genel Sekreterliği görevini yürütüyor. 18 Nisan seçimlerinde MHP Ankara Milletvekili seçildi. Evli ve üç çocuk babası.

26- SAĞLIK BAKANI: DOÇ.DR. OSMAN DURMUŞ

            Özgeçmişi: 1947 yılında Çankırıda doğdu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeliğinde bulundu. Doçent Doktor. 18 Nisan seçimlerinde MHP den Kırıkkale Milletvekili seçildi.

27- ULAŞTIRMA BAKANI: ENİS ÖKSÜZ

            Özgeçmişi: 1946 yılında İçelin Tarsusu ilçesinde doğdu. İ.Ü. İktisat Fakültesini bitirdi. İ.Ü. İktisat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. MHP Genel Başkan yardımcılığını yürütüyor. 18 Nisan seçimlerinde İçel Milletvekili seçildi. İngilizce ve Fransızca biliyor. Evli ve 2 çocuk sahibi.

28- TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI: HÜSNÜ YUSUF GÖKALP

            Özgeçmişi: 1946 yılında Sivas’ın Gürün ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirdi. Atatürk ve Pamukkale Üniversitelerinde çeşitli görevlerde bulundu. İngilizce biliyor. Evli ve üç çocuk sahibi.

29- ÇALIŞMA BAKANI: YAŞAR OKUYAN

            Özgeçmişi: 1948 yılında İstanbulda doğdu. Gazeteci olarak görev yaptı. İngilizce biliyor. Evli ve üç çocuk babası.

30- SANAYİ BAKANI: AHMET KENAN TANRIKULU

            Özgeçmişi: 1958 yılında İstanbulda doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinden mezun. İngilizce biliyor. 18 Nisan seçimlerinde İzmirden MHP milletvekili seçildi. Evli ve iki çoçuk babası.

31- ENERJİ BAKANI: CUMHUR ERSÜMER

            Özgeçmişi: 1952 yılında Çanakkelde doğdu. İ.Ü. Hukuk Fakültesini bitirdi. Bir dönem serbest avukatlık yaptı. RTÜK üyeliği görevinde bulundu. Evli ve 2 çocuk babası.

32- KÜLTÜR BAKANI: İSTEMİHAN TALAY

            Özgeçmişi: 1945 yılında Tarsusta doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Kaymakamlık görevinde bulundu. Evli ve 2 çocuk babası.

33- TURİZM BAKANI: ERKAN MUMCU

            Özgeçmişi: 1963 yılında Yalvaçta doğdu. İ.Ü Hukuk Fakültesini bitirdi. İngilizce biliyor. Evli ve 2 çocuk babası.

34- ORMAN BAKANI: PROF. DR. NAMİ ÇAĞAN

            Özgeçmişi: 1947 de Amasyada doğdu. A.Ü. Hukuk Fakültesi, Amsterdam Üniversitesi Avrupa Enstitüsünü bitirdi. İngilizce ve Almanca biliyor.

35- ÇEVRE BAKANI: FEVZİ AYTEKİN

            Özgeçmişi: 1946 yılında Tekirdağda doğdu. D.M.M.A. Işık Mühendislik Yüksek okulu İnşaat Müh. bölümünü bitirdi. T.B.M.M. çevre komisyonu üyesi oldu. Evli ve 2 çocuk babası.