İSTANBUL 3. Bölge Milletvekilleri

 

MİLLETVEKİLİ TANIMA FORMU

 

 

Sayın Milletvekilimiz, aşağıda belirtilen sorulara vereceğiniz cevaplarla sizi daha iyi tanımak ve seçmenlerinize tanıtabilmek olanağını elde edebileceğiz. Böylece sağlayacağımız birliktelik ile bölgemizin ve ülkemizin sorunlarına birlikte sahip çıkmış ve çözüm üretmiş olacağımızı bilgilerinize sunarız.

Sevgi ve saygılarımızla.

 İSTMİKOM-3                                              

İstanbul 3. Seçim bölgesi izleme komitesi   

                  

ADINIZ-SOYADINIZ:…………………………………………….

AÇIK ADRESİNİZ:……………………………………………………………………….

……..………………………………………………………………………………………..

TEL NO:………………………… VARSA CEP TEL:………………………………..

FAKS:………………………………..E-MAİL:…………………………………………..

WEB SAYFANIZ:………………………………………………………………………… 

1- Milletvekili olmadan önce hangi iş ile uğraştığınızı söyler misiniz?

(Lütfen mesleğinizi ve iş tanımınızı açıkça yapınız)

……………………………………………………………………………………

2- Varsa kayıtlı olduğunuz meslek odasını belirtiniz. Yok ( )

……………………………………………………………………………………………..

3- Varsa üyesi / destekçisi / katılımcısı olduğunuz dernek ve/veya sivil toplum kuruluşlarını belirtiniz:…Yok ( )

……………………………………………………………………………………………………

4- Milletvekilliğiniz sırasında halen gelir getiren başka bir işiniz varsa lütfen belirtiniz.

Sahibi / ortağı olduğunuz şirket var mı? Evet ( ) Hayır ( )

Danışmanlık / yöneticilik göreviniz var mı? Evet ( ) Hayır ( )

Özel şirket yönetim kurulu üyeliğiniz var mı? Evet ( ) Hayır ( )

Bunların dışında gelir getiren bir işiniz varsa lütfen belirtiniz:

……….……………………………………………………….…………………………..

……………………………………………………………………………………………

  5- Varsa bu yasama döneminden önce, milletvekilliği yaptığınız dönemleri en sonuncudan başlayarak belirtiniz.

Dönem:………Başlangıç yılı:……..Bitiş yılı:………Seçildiğiniz parti:…………….

Dönem:………Başlangıç yılı:……..Bitiş yılı:………Seçildiğiniz parti:…………….

Dönem:………Başlangıç yılı:……..Bitiş yılı:………Seçildiğiniz parti:…………….

Dönem:………Başlangıç yılı:……..Bitiş yılı:………Seçildiğiniz parti:…………….

Dönem:………Başlangıç yılı:……..Bitiş yılı:………Seçildiğiniz parti:…………….

 

6- Halen varsa görev aldığınız meclis komisyonlarını belirtiniz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

7- Bir aylık mesainizi düşünecek olursanız, çalışmalarınızın yüzde dağılımının nasıl gerçekleştiğini belirtir misiniz?

Grup toplantıları: %……….. Yasa teklifi ve önerge hazırlıkları: %………….

Seçim bölgesini ziyaret: %…….. Diğer gelir getiren çalışmalarınız: %………….

Genel kurula katılım: %………. Oda, dernek, STK çalışmalarınız: %…………..

Komisyon toplantıları: %……… Diğer çalışmalarınız: %……………..

Seçmen dilekleri-istekleri: %…….

8- Yasama ve denetleme çalışmalarınız sırasında hazırladığınız yasa teklifi, yazılı-sözlü soru önergesi, meclis araştırması gibi

 faaliyetlerinizden birer örneğini komitemize göndermeyi uygun bulur musunuz?

Evet: ( ), Hayır: ( )

9- Aday olduğunuz il ile ilişkinizi aşağıdakilerden hangisi belirlemektedir?

a) Memleketim ( ) b) Son …………. yıldır yaşadığım yerdir.

c) Daha önce……….yıl yaşadığım yerdir. d) Diğer:……………………………….

10) Seçim kampanyanızdaki en önemli 5 vaadinizi(verdiğiniz sözü) sıralar mısınız?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

11) Önümüzdeki dönemde bu vaatlerinizin gerçekleşmesi için düşüncelerinizi sıralar mısınız?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

12) Milletvekilliği yaptığınız sırada temsil konumunuzda olan değişiklikleri belirtiniz:

Milletvekilliğinden istifa ettiniz mi?

Hayır ( ) Evet (….)

Seçildiğiniz partiden istifa ettiniz mi?

Hayır ( ) Evet ( ), Kaç kez:…..

Sonradan katıldığınız partiden de istifa ettiniz mi?

Hayır ( ) Evet ( )

13) Milletvekilliği maaş durumunu değerlendirebilir misiniz?

Yetersiz ( ) Normal ( ) Yüksek ( )

14) Milletvekilinin bedelsiz sağlık, haberleşme ve diğer harcama limitlerini nasıl nitelersiniz?

Yetersiz ( ) Normal ( ) Yüksek ( )

15) Mecliste bir yasayla (SİYASİ AHLAK YASASI) desteklenen ETİK KOMİSYONUN gereğine inanıyor musunuz?

Hayır ( ) Evet ( )

16) Milletvekili dokunulmazlığının sadece kürsü masuniyeti, siyasi faaliyet ve düşünce özgürlüğü ile sınırlandırılması görüşüne katılıyor musunuz?

Katılıyorum ( ) Katılmıyorum ( )

17) Milletvekillerinin, vekillik dışında gelir getirici işler yapmasına katılıyor musunuz?

Katılıyorum ( ) Katılmıyorum ( )

18) Milletvekilleri, seçildikten sonra işlerini bir kayyuma devretmelerini onaylıyor musunuz?

Onaylıyorum ( ) Onaylamıyorum ( )

19) Milletvekillerinin seçildiğinde ve her yasama dönemi sonunda medya aracılığı ile MAL BEYANINDA bulunmasını onaylıyor musunuz?

Onaylıyorum ( ) Onaylamıyorum ( )

20) Milletvekillerinin hediye adı altında her hangi bir katkı alabileceğini onaylıyor musunuz?

Onaylıyorum ( ) Onaylamıyorum ( )

21) Seçimlerde merkezi kontenjan aday için görüşünüz nedir?

A) %10 B) %15 C) %20 D) %25 E) Diğer. %…….

22) Seçimlerde kadın aday için kontenjan görüşünüz nedir?

A) %10 B) %15 C) %20 D) %25 E) Diğer. %…….

23) Partilere kayıtlı tüm üyelerin katıldığı ve hakim gözetiminde bir ön seçimin yapılması gereğine inanıyor musunuz?

İnanıyorum ( ) İnanmıyorum ( )

24) Günümüzde uygulanan Milletvekili seçilme koşullarını yeterli buluyor musunuz?

Hayır ( ) Evet ( )

25) Yukarıdaki soruya cevabınız hayır ise, seçilme koşullarına ilave etmeyi düşündüklerinizi belirtir misiniz:

…………………………………………………………………………………………………………………

26) Komitemize varsa önerinizi belirtiniz, teşekkür ederiz:.………………………….

 

 

(22.dönem) 

(21.dönem) 

(20.dönem) 

24. DÖNEM,

İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLLERİ

 

 

 

Ömer DİNÇER, İstanbul Milletvekili,

Milli Eğitim Bakanı

 

 

Description: Description: 6610Description: Description: YPK29

 

E-POSTA: omer.dincer@tbmm.gov.tr,

TEL: +90 (312) 424 08 87

 

Özgeçmiş:

10 Eylül 1956'da Karaman'da doğdu. Baba adı Duran Ahmet, anne adı Ayşe'dir.  Öğretim Üyesi, Prof. Dr.; Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Yönetimi ve Politikası Bölümünü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını İ. Ü. İşletme Fakültesinde yaptı. Marmara Ü İİBF Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında 1988'de doçent, 1994'te profesör oldu. ABD Drexel Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak çalışmalar yaptı. MÜ Orta Doğu Ülkeleri Enstitüsünde Müdür Yardımcılığı, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Programlarında Başkanlık yaptı. BM Habitat II Konferansında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü olarak görev aldı. Beykent Üniv. Rektör Yardımcısı, İİBF Dekanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü olarak görev yaptı. Başbakanlık Başmüşavirliği ve Müsteşarlığı görevini yürüttü. 5 kitabı ve çok sayıda araştırma makalesi yayınlandı.

23. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 60. Hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı. 61. Hükümette Milli Eğitim Bakanlığı görevine atandı.

İyi düzeyde İngilizce bilen Dinçer, evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

Yasama Faaliyetleri:

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

§  İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

§  Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri

§  Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Meclis Araştırma Önergeleri

§  İmzası Bulunan Meclis Araştırma Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Genel Görüşme Önergeleri

§  İmzası Bulunan Genel Görüşme Önergeleri

 

 

Abdülkadir AKSU, İstanbul 3. Bölge Milletvekili

 

Description: Description: 4279

 

Adres:

Description: Description: YPK29

 

 

 

: B Blok AZ. Kat 1 Nolu Banko Oda: 11

Telefon

: +90 (312) 420 56 30 +90 (312) 420 56 31

Faks

: +90 (312) 420 69 95

E-Posta

: abdulkadir.aksu@tbmm.gov.tr

 

Özgeçmiş:

12 Ekim 1944'te Diyarbakır'da doğdu. Babasının adı Muzaffer, annesinin adı Vedia'dır. Mülki İdare Amiri; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Devlet Lisan Okulunu bitirdi.

İzmir Kınık ve Yozgat Sarıkaya Kaymakamı; Malatya Emniyet Müdürü, Kahramanmaraş Vali Vekili, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Rize Valisi ve Belediye Başkanı, Merkez ve Gaziantep Valisi olarak görev yaptı. Gaziantep Valiliği sırasında "Yılın Bürokratı" seçildi. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu.

18 ve 20. Dönemde Diyarbakır, 21, 22 ve 23. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 46 ve 47. Hükümetlerde İçişleri Bakanı, 53. Hükümette Devlet Bakanı, 58 ve 59. Hükümetlerde yeniden İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.

İyi düzeyde Almanca bilen Aksu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

Yasama Faaliyetleri:

 

 

 

Ünal KACIR, İstanbul Milletvekili,

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi

 

Description: Description: 6167Adres

 

Description: Description: YPK29

 

 

 

: B Blok ÜZ. Kat 6 Nolu Banko Oda: 14

Telefon

: +90 (312) 420 61 50

+90 (312) 420 61 51

Faks

: +90 (312) 420 69 74

E-Posta

: unal.kacir@tbmm.gov.tr

 

 

Özgeçmiş

13 Ocak 1953'te Giresun Şebinkarahisar'da doğdu. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Zeynep'tir. Makine Mühendisi; İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan Mühendislik Yüksek Okulunu bitirdi.

Çalışma Bakanlığında İş Güvenliği Müfettişi olarak görev yaptı. İstanbul İl Genel Meclisi Üyeliği görevinde bulundu. 22 ve 23. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 23. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı oldu.

Orta düzeyde İngilizce bilen Kacır, evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

Yasama Faaliyetleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

§  İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

§  Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri

§  Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Meclis Araştırma Önergeleri

§  İmzası Bulunan Meclis Araştırma Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Genel Görüşme Önergeleri

§  İmzası Bulunan Genel Görüşme Önergeleri

 

 

 

 

 

 

 

 


Hakan ŞÜKÜR, İstanbul Milletvekili

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi

 

Description: Description: 6912Adres

Description: Description: YPK29

 

 

 

 

: B Blok ÜZ. Kat 5 Nolu Banko Oda: 13

Telefon

: +90 (312) 420 63 08  +90 (312) 420 63 09

Faks

: +90 (312) 420 69 73

E-Posta

: hakan.sukur@tbmm.gov.tr

 

 

Özgeçmiş

Hakan Şükür, 1 Eylül 1971'de Adapazarı'nda doğdu. Babasının adı Selmet, annesinin adı Nermin'dir. İş Adamı ve Futbol Yorumcusu; Özel Tuzla Ayaz Akşam Lisesini bitirdi.

Profesyonel olarak Sakaryasporda futbola başladı. Daha sonra Galatasaray'da futbol oynadı ve bu süre içinde Türk futbol tarihinin en fazla gol atan oyuncusu unvanını kazandı. Futbolculuk kariyerine İnter Milan, Parma ve Blacburn Rovers kulüplerinde devam etti. 2003 yılında yeniden döndüğü Galatasaray'dan 2008 yılında ayrıldı. 2000 Avrupa Futbol Şampiyonasında çeyrek finale yükselen ve 2002 yılında FİFA Dünya Kupasında 3.' lüğe çıkan A Milli Takım kadrosunda yer aldı. 1997 FİFA Dünyanın En İyi Golcüsü ve Efektif Oyuncusu, 1998 Gümüş Ayakkabı Avrupa 2.'si, 1996-1999 yılları arasında 3 Gol Krallığı, 1999-2000 tarihleri arasında UEFA Avrupa Kupaları Gol Krallığı ödüllerine sahiptir. Birçok kez Türkiye, Avrupa ve Dünyanın, oynadığı takımının en çok gol atan futbolcusu olarak spor tarihine geçti ve 5 kez Dünya karmasında yer aldı. TRT 1'de futbol yorumculuğu yaptı.

İtalyanca bilen Şükür, evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

Yasama Faaliyetleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

§  İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

§  Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri

§  Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Meclis Araştırma Önergeleri

§  İmzası Bulunan Meclis Araştırma Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Genel Görüşme Önergeleri

§  İmzası Bulunan Genel Görüşme Önergeleri

 

 

 

 

 


Halide İNCEKARA, İstanbul Milletvekili,

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi,

Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu Üyesi

 

Description: Description: 6336Adres

Description: Description: YPK29

 

 

 

 

: A Blok 1. Kat 6 Nolu Banko Oda: 12

Telefon

: +90 (312) 420 58 94 +90 (312) 420 58 95

Faks

: +90 (312) 420 69 62

E-Posta

: halide.incekara@tbmm.gov.tr

 

Özgeçmiş

18 Eylül 1959'da Antalya'da doğdu. Baba adı Ömer, anne adı Ayşe'dir. Yönetici; İÜ İktisat Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını aynı fakültede uluslararası işletmecilik alanında tamamladı.

Özel sektörde üst düzey yönetici olarak çalıştı. Gazete ve dergi köşe yazarlığı, TV'de program danışmanlığı yaptı. Gençlik, çocuk, kadın-aile ile ilgili dernek ve vakıf kuruculuğu ile yöneticilikleri görevlerini üstlendi. 1999 yılında İstanbul Küçükçekmece'den İl Genel Meclis üyeliğine seçildi. Gönüllülük adında yayınlanmış bir kitabı bulunmaktadır.

22 ve 23. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 22. Dönemde Avrupa Konseyi ve BAB üyeliklerinde bulundu. Çocuk Hakları İzleme Komitesinin kurucuları arasında yer aldı. 22. Dönemde çocuklarda ve gençlerde artan şiddet eğilimi ile 23. Dönemde kayıp çocukların sorunları araştırılması ve gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonların Başkanlığını yaptı. 23 ve 24. Dönemde Türkiye-AB KPK Üyesi oldu.

İngilizce bilen İncekara, evli ve 3 çocuk annesidir.

 

Yasama Faaliyetleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

§  İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

§  Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri

§  Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Meclis Araştırma Önergeleri

§  İmzası Bulunan Meclis Araştırma Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Genel Görüşme Önergeleri

§  İmzası Bulunan Genel Görüşme Önergeleri

 

 

 

 


Mustafa ŞENTOP, İstanbul Milletvekili

Anayasa Komisyonu Başkanvekili,  Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi

 

Description: Description: 6906Adres

Description: Description: YPK29

 

 

 

 

: B Blok 1. Kat 2 Nolu Banko Oda: 15

Telefon

: +90 (312) 420 61 94, +90 (312) 420 61 95

Faks

: +90 (312) 420 69 76

E-Posta

: mustafa.sentop@tbmm.gov.tr

 

Özgeçmiş

6 Ağustos 1968'de Tekirdağ'da doğdu. Babasının adı Ahmet, annesinin adı Nazire'dir. Hukukçu Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesinde Kamu Hukuku alanında yaptı.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1993'te araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002'de doktor, 2005'te doçent, 2011'de profesör oldu. Marmara Üniversitesi dışında, Fatih, Maltepe, Işık, Doğuş ve İstanbul Ticaret Üniversitelerinde lisans ve lisansüstü seviyesinde dersler verdi. Marmara Üniversitesinde çeşitli idari görevler yaptı; Dekan Yardımcılığı, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dergilerde yazdı, yönetici ve editör oldu. Çeşitli akademik dergilerde yayın kurulu üyesi ve editör olarak görev aldı, hakemlik yaptı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürüttü.

İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Şentop, evli ve 4 çocuk babasıdır.

 

Yasama Faaliyetleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

§  İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

§  Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri

§  Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Meclis Araştırma Önergeleri

§  İmzası Bulunan Meclis Araştırma Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Genel Görüşme Önergeleri

§  İmzası Bulunan Genel Görüşme Önergeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

Feyzullah KIYIKLIK, İstanbul Milletvekili

İçişleri Komisyonu Başkanvekili

 

Description: Description: 6379Adres

Description: Description: YPK29

 

 

 

 

: A Blok 2. Kat 6 Nolu Banko Oda: 14

Telefon

: +90 (312) 420 63 34 +90 (312) 420 63 35

Faks

: +90 (312) 420 69 68

E-Posta

: feyzullahkiyiklik@tbmm.gov.tr

 

Özgeçmiş

15 Mart 1949'da Çorum'da doğdu. Babasının adı Rüşdü, annesinin adı Halime'dir. Öğretmen ve Avukat; İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

1971-1982 yılları arasında Beyoğlu Müftülüğünde memurluk, Safranbolu Lisesi ile Galatasaray Lisesinde Din Bilgisi Öğretmenliği ve serbest avukatlık yaptı. 1983-1991 yılları arasında serbest avukat olarak çalıştı. 1992 yılında Bakırköy'den ayrılarak ilçe olan Bağcılar İlçesinin ilk Belediye Başkanlığı görevine seçilerek, dört dönem (15 yıl) bu görevi üstlendi. Talebe cemiyet ve federasyonlarının yönetimlerinde bulundu ve Mefkureci Öğretmenler Derneği il kuruculuğunu yaptı. Birlik Vakfı, Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, ÇEKVA, Hukukçular Derneği ve ÖNDER'in üyelik ve kuruculuklarında bulundu. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği'nin Başkan Vekilliği görevini yürüttü.

23. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi.

İyi derecede Arapça, orta derecede İngilizce ve az derecede Farsça bilen Kıyıklık, evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

Yasama Faaliyetleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

§  İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

§  Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri

§  Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Meclis Araştırma Önergeleri

§  İmzası Bulunan Meclis Araştırma Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Genel Görüşme Önergeleri

§  İmzası Bulunan Genel Görüşme Önergeleri

 

 

 

 

 

 

Tülay KAYNARCA, İstanbul Milletvekili

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Sözcüsü

 

Description: Description: 6910Adres

Description: Description: YPK29

 

 

 

 

: B Blok ÜZ. Kat 5 Nolu Banko Oda: 7

Telefon

: +90 (312) 420 62 90  +90 (312) 420 62 91

Faks

: +90 (312) 420 69 73

E-Posta

: tulay.kaynarca@tbmm.gov.tr

 

Özgeçmiş

13 Ekim 1969'da İzmit'te doğdu. Babasının adı Behçet, annesinin adı Şahsiye'dir. Gazeteci; Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesinde Halka İlişkiler alanında yüksek lisans yaptı.

Ulusal, bölgesel ve yerel gazetelerde çalıştı. Özel bir radyoda haber ve siyasi içerikli programlar hazırladı ve sundu. İstanbul Halk Ekmek AŞ'de yöneticilik görevi üstlendi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Konseyi üyesidir. İstanbul Yerel Gazeteciler Derneği (İYGAD) Kurucu Başkanlığı yaptı. Halen Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Kaynarca, evli ve 3 çocuk annesidir.

 

Yasama Faaliyetleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

§  İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

§  Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri

§  Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Meclis Araştırma Önergeleri

§  İmzası Bulunan Meclis Araştırma Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Genel Görüşme Önergeleri

§  İmzası Bulunan Genel Görüşme Önergeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

Nureddin NEBATİ, İstanbul Milletvekili

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi

 

Description: Description: 6918Adres

Description: Description: YPK29

 

 

 

 

: B Blok 1. Kat 6 Nolu Banko Oda: 15

Telefon

: +90 (312) 420 58 64  +90 (312) 420 58 65

Faks

: +90 (312) 420 69 79

E-Posta

: nnebati@tbmm.gov.tr

 

 

Özgeçmiş

1 Ocak 1964'te Şanlıurfa Viranşehir'de doğdu. Babasının adı Süleyman, annesinin adı Emine'dir.  İş Adamı, Siyaset Bilimi Uzmanı; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora çalışmasını sürdürmektedir. Tekstil işiyle uğraştı. Akaryakıt istasyonu işletmeciliği yaptı. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulundu. Halen MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesidir. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti Üyeliği devam etmektedir.

İyi düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

Yasama Faaliyetleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

§  İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

§  Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri

§  Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Meclis Araştırma Önergeleri

§  İmzası Bulunan Meclis Araştırma Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Genel Görüşme Önergeleri

§  İmzası Bulunan Genel Görüşme Önergeleri

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Doğan KUBAT, İstanbul Milletvekili

 

Description: Description: 6799Adres

Description: Description: YPK29

 

 

 

 

: A Blok ÜZ. Kat 5 Nolu Banko Oda: 11

Telefon

: +90 (312) 420 57 02  +90 (312) 420 57 03

Faks

: +90 (312) 420 69 55

E-Posta

: mehmetdogan.kubat@tbmm.gov.tr

 

 

Özgeçmiş

21 Kasım 1969'da Ankara Polatlı'da doğdu. Babasının adı Sait, annesinin adı Zekiye'dir. Avukat; Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yaptı.

1991 yılından itibaren İstanbul'da serbest avukatlık ve danışmanlık yaptı. 2002-2005 tarihleri arasında Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Mahalli idareler ve seçim hukuku alanında çeşitli kitapları yayınlandı. Bir çok sivil toplum örgütlerinde üye ve yönetici olarak çalıştı.

Orta düzeyde İngilizce bilen Kubat, evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

Yasama Faaliyetleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

§  İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

§  Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri

§  Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Meclis Araştırma Önergeleri

§  İmzası Bulunan Meclis Araştırma Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Genel Görüşme Önergeleri

§  İmzası Bulunan Genel Görüşme Önergeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bülent TURAN, İstanbul Milletvekili

Adalet Komisyonu Üyesi

 

Description: Description: 6771Adres

Description: Description: YPK29

 

 

 

 

: A Blok 2. Kat 6 Nolu Banko Oda: 11

Telefon

: +90 (312) 420 57 76  +90 (312) 420 57 77

Faks

: +90 (312) 420 69 68

E-Posta

: bulent.turan@tbmm.gov.tr

 

Özgeçmiş

17 Ocak 1975'te Çanakkale'de doğdu. Babasının adı Sadettin, annesinin adı Sebahat'dır. Hukukçu; Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde yaptı.

Kurucusu ve sahibi olduğu Turan Hukuk Bürosunun yöneticiliğini yaptı. Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalıştı. Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde çektiği fotoğraflarla, bu fotoğrafların hikâyelerinden oluşan "Bir Mola" adlı kitabı yayınlandı.

İyi düzeyde İngilizce bilen Turan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

Yasama Faaliyetleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

§  İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

§  Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri

§  Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Meclis Araştırma Önergeleri

§  İmzası Bulunan Meclis Araştırma Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Genel Görüşme Önergeleri

§  İmzası Bulunan Genel Görüşme Önergeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet MUŞ, İstanbul Milletvekili

Dışişleri Komisyonu Üyesi

 

Description: Description: 6775Adres

Description: Description: YPK29

 

 

 

 

: B Blok 1. Kat 3 Nolu Banko Oda: 5

Telefon

: +90 (312) 420 56 10  +90 (312) 420 56 11

Faks

: +90 (312) 420 69 77

E-Posta

: mehmet.mus@tbmm.gov.tr

 

Özgeçmiş

1 Mayıs 1982'de Trabzon Sürmene'de doğdu. Babasının adı İsmail, annesinin adı Mekiye'dir.  İktisatçı, Mali Müşavir; Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Washington State University School of Economic Sciences'de Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı.

Özel sektörde bütçe planlama ve raporlama uzmanı olarak çalıştı. Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında doktorası devam etmektedir.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Muş bekârdır.

 

Yasama Faaliyetleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

§  İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

§  Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri

§  Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Meclis Araştırma Önergeleri

§  İmzası Bulunan Meclis Araştırma Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Genel Görüşme Önergeleri

§  İmzası Bulunan Genel Görüşme Önergeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gülay DALYAN, İstanbul Milletvekili

Milli Savunma Komisyonu Üyesi

 

Description: Description: 6947Adres

Description: Description: YPK29

 

 

 

 

: A Blok 1. Kat 5 Nolu Banko Oda: 8

Telefon

: +90 (312) 420 58 54  +90 (312) 420 58 55

Faks

: +90 (312) 420 69 61

E-Posta

: gulay.dalyan@tbmm.gov.tr

 

Özgeçmiş

1 Haziran 1962'de İstanbul'da doğdu. Babasının adı Suret Naci, annesinin adı Zühtüye'dir. Matematik Mühendisi; Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

Kutes Madencilik AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı, Kut Enerji Madencilik Şirketi Genel Müdürü, Kaplan Deri Konfeksiyon Sanayi AŞ Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Yönetim, iletişim ve satış teknikleri konularında birçok kurs ve seminere katıldı. Rumeli ve Balkan Federasyonu Danışma Kurulu, Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği, Gostivarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile Tüm Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği üyesidir.

İyi düzeyde İngilizce bilen Dalyan, evli ve 1 çocuk annesidir.

 

Yasama Faaliyetleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

§  İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

§  Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri

§  Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Meclis Araştırma Önergeleri

§  İmzası Bulunan Meclis Araştırma Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Genel Görüşme Önergeleri

§  İmzası Bulunan Genel Görüşme Önergeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enver YILMAZ, İstanbul Milletvekili

Dilekçe Komisyonu Üyesi,  Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi

 

Description: Description: 5971Adres

Description: Description: YPK29

 

 

 

 

: B Blok 1. Kat 5 Nolu Banko Oda: 13

Telefon

: +90 (312) 420 51 95  +90 (312) 420 51 96

Faks

: +90 (312) 420 69 78

E-Posta

: enver.yilmaz@tbmm.gov.tr

 

Özgeçmiş

20 Mart 1970'te Ordu Ulubey'de doğdu. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Hamide'dir. Hâkim ve Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Hâkim olarak görev yaptı. Serbest Avukat olarak çalıştı.

22 ve 23. Dönem Ordu Milletvekili seçildi. 22. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği görevinde bulundu.

24. Dönemde Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu üyesi oldu ve KEİPA'nın Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Almanca bilen Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

Yasama Faaliyetleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

§  İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

§  Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri

§  Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Meclis Araştırma Önergeleri

§  İmzası Bulunan Meclis Araştırma Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Genel Görüşme Önergeleri

§  İmzası Bulunan Genel Görüşme Önergeleri

 

 

 

 

 

 

 

 


Harun KARACA, İstanbul Milletvekili

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi

 

Description: Description: 6915Adres

Description: Description: YPK29

 

 

 

 

: A Blok ÜZ. Kat 3 Nolu Banko Oda: 12

Telefon

: +90 (312) 420 59 94  +90 (312) 420 59 95

Faks

: +90 (312) 420 69 53

E-Posta

: harun.karaca@tbmm.gov.tr

 

Özgeçmiş

17 Şubat 1962'de Tokat Zile'de doğdu. Babasının adı Osman, annesinin adı Dudu'dur. Serbest Muhasebeci ve Yönetici; Zile Ticaret Lisesini bitirdi.

Özel sektörde üst düzey yönetici olarak görev yaptı. Fatih Belediyesi Başkan Yardımcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Asbaşkanı; Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkan Vekili; Futbol Federasyonu Genel Kurul Delegesi, Voleybol Federasyonu Genel Kurul Delegesi; Türkiye Karate Federasyonu, Türkiye Judo Federasyonu, Türkiye İzcilik Federasyonu Divan Kurulu Başkanı ve Türkiye Güreş Federasyonu Divan Durulu Üyesi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraki teşebbüslerinde yönetim kurul başkanı ve üyesi olarak bulundu.

Orta düzey İngilizce bilen Karaca, evli ve 5 çocuk babasıdır.

 

Yasama Faaliyetleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

§  İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

§  Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri

§  Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Meclis Araştırma Önergeleri

§  İmzası Bulunan Meclis Araştırma Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Genel Görüşme Önergeleri

§  İmzası Bulunan Genel Görüşme Önergeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erdoğan TOPRAK, İstanbul Milletvekili

 

Description: Description: 5486Adres

Description: Description: YPK1

 

 

 

 

: A Blok 1. Kat 6 Nolu Banko Oda: 14

Telefon

: +90 (312) 420 58 16  +90 (312) 420 58 17

Faks

: +90 (312) 420 69 62

E-Posta

: erdogan.toprak@tbmm.gov.tr

 

Özgeçmiş

1959'da Adana'da doğdu. Babasının Hasan, annesinin adı Gazel'dir. Yönetici; Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü mezunudur.

1983 yılında serbest ticaret ve iş hayatına başladı. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Üyeliği, Beşiktaş Genç İşadamları Derneği Kuruculuğu ve Yönetim Kurulu Üyeliği, 3 dönem Bahçelievler Spor Kulübü Başkanlığı görevlerinde bulundu.

20 ve 21. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 21. Dönemde Türkiye-Hindistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevini üstlendi. 57. Hükümette Devlet Bakanlığı görevini yürüttü.

Orta düzeyde İngilizce bilen Toprak, evlidir.

 

Yasama Faaliyetleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

§  İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

§  Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri

§  Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Meclis Araştırma Önergeleri

§  İmzası Bulunan Meclis Araştırma Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Genel Görüşme Önergeleri

§  İmzası Bulunan Genel Görüşme Önergeleri

 

 

 

 

 

 

 

 


Umut ORAN, İstanbul Milletvekili

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanvekili

Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu Başkanvekili

 

Description: Description: 6800Adres

Description: Description: YPK1

 

 

 

 

: A Blok AZ. Kat 1 Nolu Banko Oda: 12

Telefon

: +90 (312) 420 61 88  +90 (312) 420 61 89

Faks

: +90 (312) 420 69 45

E-Posta

: umut.oran@tbmm.gov.tr

Web

: http://www.umutoran.com

 

 

Özgeçmiş

16 Ekim 1962'de İstanbul'da doğdu. Babasının adı Mehmet annesinin adı Ülker'dir. İktisatçı, Sanayici ve İhracatçı; Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünü bitirdi.

1988 yılından itibaren tekstil ve hazır giyim sektöründe hizmet verdi. Türk özel sektörünü ulusal ve uluslararası alanlarda temsil etti. Sektörün Türkiye, AB ve Dünya Başkanlıkları görevlerinde bulundu. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meclis Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hazır Giyim Sanayi Meclisi Başkanlığı, Dünya Hazır Giyim Federasyonu (IAF) Başkanlığı, Avrupa Tekstil ve Hazır Giyim Federasyonu (EURATEX) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Hazır Giyim Kanadı Başkanlığı görevlerini yürüttü. Eski sporcu, kaleci ve halen Galatasaray Spor Kulübü veteran takımı oyuncusudur.

24. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanvekili oldu.

İngilizce ve Fransızca bilen Oran, evlidir.

 

Yasama Faaliyetleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

§  İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

§  Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri

§  Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Meclis Araştırma Önergeleri

§  İmzası Bulunan Meclis Araştırma Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Genel Görüşme Önergeleri

§  İmzası Bulunan Genel Görüşme Önergeleri

 

 

 

 

 

 

Süleyman ÇELEBİ, İstanbul Milletvekili

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi

 

Description: Description: 6767Adres

 

Description: Description: YPK1

 

 

 

 

: A Blok ÜZ. Kat 2 Nolu Banko Oda: 11

Telefon

: +90 (312) 420 54 38 +90 (312) 420 54 39

Faks

: +90 (312) 420 69 52

E-Posta

: suleyman.celebi@tbmm.gov.tr

 

 

Özgeçmiş

1953'te Ordu, Perşembe'de doğdu. Babasının adı Mahmut Cemal, annesinin adı Huriye'dir. Elektrikçi; İlk öğrenimini Perşembe'de yaptı.

1966 yılında Dinarsu Fabrikasında çalışma hayatına atıldı. 1971'de Tekstil İşçileri Sendikası Eyüp Şube Sekreterliğine, 1972'de Eyüp Şube Başkanlığına ve 1975'te Tekstil İşçileri Sendikası Genel Yürütme Kurulu Üyeliğine ve Örgütlenme Daire Başkanlığına seçildi. 1980'de DİSK Yürütme Kurulu Üyeliğine seçildi ve Örgütlenme Daire Başkanlığı görevine getirildi. 1991'de DİSK'in yeniden faaliyete geçmesi üzerine Genel Sekreter seçildi ve bu görevi 1994 yılına kadar sürdürdü. 2000 yılında Tekstil İşçileri Sendikası Genel Başkanlığı ile DİSK Genel Başkanlığına seçildi. Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUK) ve Avrupa Tekstil Giyim ve Deri İşçileri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, AB Türkiye Karma İstişare Komitesi Üyeliği ve Eş Başkanlığı görevinde bulundu.

Çelebi, evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

Yasama Faaliyetleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

§  İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

§  Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri

§  Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Meclis Araştırma Önergeleri

§  İmzası Bulunan Meclis Araştırma Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Genel Görüşme Önergeleri

§  İmzası Bulunan Genel Görüşme Önergeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

Osman Oktay EKŞİ, İstanbul Milletvekili

Dışişleri Komisyonu Üyesi

 

Description: Description: 4840Adres

Description: Description: YPK1

 

 

 

 

 

: A Blok ÜZ. Kat 2 Nolu Banko Oda: KRS

Telefon

: +90 (312) 420 55 56  +90 (312) 420 55 57

Faks

: +90 (312) 420 69 52

E-Posta

: osmanoktay.eksi@tbmm.gov.tr

 

Özgeçmiş

 

30 Kasım 1934'te Ordu Mesudiye'de doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Fatma'dır. Gazeteci; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Stajyer muhabir, muhabir ve Dünya, Yeni Gazete ve Hürriyet gazetelerinde Ankara Büro Şefliği yaptı. Londra Başkonsolosluğunda Mahalli Kâtiplik görevini yürüttü. TRT Haber Değerlendirme ve Yorum Müdürlüğü, Hürriyet Haber Ajansı (hha) Genel Müdürlüğü, Hürriyet Gazetesi Başyazarlığı görevlerinde bulundu. Basın Konseyi Kuruculuğu, Başkanlığı, Dünya Basın Konseyleri Birliği (WAPC) Başkanlığı yaptı. Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) (1983) Kurucu Üyesidir. İstanbul Üniversitesi'nden 2003'de "Fahri Doktor" unvanı ve ODTÜ'den 2006'da "Üstün Hizmet Ödülü" aldı.

Kurucu Meclis'e (1961) Basın Temsilcisi seçildi. Temsilciler Meclisi Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi olarak görev yaptı.

İyi düzeyde İngilizce bilen Ekşi, evli 2 çocuk babasıdır.

 

Yasama Faaliyetleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

§  İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

§  Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri

§  Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Meclis Araştırma Önergeleri

§  İmzası Bulunan Meclis Araştırma Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Genel Görüşme Önergeleri

§  İmzası Bulunan Genel Görüşme Önergeleri

 

 

 

 

 

 

Binnaz TOPRAK, İstanbul Milletvekili

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili

 

Description: Description: 6922Adres

 

Description: Description: YPK1

 

 

 

: A Blok AZ. Kat 3 Nolu Banko Oda: 6

Telefon

: +90 (312) 420 61 76  +90 (312) 420 61 77

Faks

: +90 (312) 420 69 47

E-Posta

: binnaz.toprak@tbmm.gov.tr

 

Özgeçmiş

24 Mart 1942'de Sivas'ta doğdu. Babasının adı Cemal, annesinin adı Emine Hikmet'tir. Öğretim Üyesi, Prof. Dr.; Hunter College of the City University of New York'da Siyaset Bilimi Bölümünden mezun oldu. Doktorasını City University of New York Graduate Center'de yaptı.

Boğaziçi Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde göreve başladı. Aynı üniversitede doçent ve profesör oldu. Bölüm Başkanlığında; Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu ile Üniversite Senatosu Üyeliklerinde bulundu. Koç ve Minnesota (ABD) Üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyeliği ve Bölüm Başkanlığı görevlerini üstlendi. Radikal gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Çeşitli ülkelerde 170'in üzerinde konferans ve sempozyumda bildiri sundu. Çok sayıda İngilizce ve Türkçe makalesi ile 5 kitabı yayınlandı. St. Olaf College'den (ABD) "Fahri Doktora" unvanı sahibidir.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Toprak, evli ve 1 çocuk annesidir.

 

Yasama Faaliyetleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

§  İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

§  Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri

§  Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Meclis Araştırma Önergeleri

§  İmzası Bulunan Meclis Araştırma Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Genel Görüşme Önergeleri

§  İmzası Bulunan Genel Görüşme Önergeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabahat AKKİRAY, İstanbul Milletvekili

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi

 

 

Description: Description: 6942Adres

 

Description: Description: YPK1

 

 

 

 

: B Blok ÜZ. Kat 3 Nolu Banko Oda: 10

Telefon

: +90 (312) 420 61 22  +90 (312) 420 61 23

Faks

: +90 (312) 420 69 71

E-Posta

: sabahat.akkiray@tbmm.gov.tr

 

Özgeçmiş

6 Şubat 1955'te Sivas Kangal'ın Yaylacık köyünde doğdu. Baba adı Hıdır, anne adı Zülfü Siyah'tır. Müzisyen; İlkokulu bitirdi.

1983 yılında profesyonel olarak müzik yaşamına başladı. 1990'da ilk uluslararası davetini alarak Hollanda'ya gitti ve önemli projelerde yer aldı. Fransa'da verdiği konserlerin yankısı büyük oldu ve Mezzo TV yaşamını konu alan bir belgesel hazırladı. Hollanda, Brezilya, Almanya, İsveç, Fas, Malezya, Norveç, İspanya, Meksika gibi pek çok ülkede ünlü müzisyenlerle birlikte önemli konser salonlarında türkü söyledi. Eserleri dünya müzik sırlamalarında ilkler arasına girdi. Külliyat albümü 16 ülkede basıldı ve elektronik müzikle harmanlanmış en iyi Anadolu müziği olarak kabul edildi. 13 diskografi çalışması ve 22 toplama albümü yayınlandı. Besteleri ve derlemeleri bulunmaktadır. 2000 yılında Fransa'da "Yılın En İyi Etnik Müzik Sanatçısı" seçildi. 2005 yılında "Altın Plak", 2008 yılında "Uluslar arası Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış", 2010 yılında ise "Altın Kelebek" Ödüllerini aldı.

Orta düzeyde Almanca bilen Akkiray, bekârdır.

 

Yasama Faaliyetleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

§  İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

§  Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri

§  Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Meclis Araştırma Önergeleri

§  İmzası Bulunan Meclis Araştırma Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Genel Görüşme Önergeleri

§  İmzası Bulunan Genel Görüşme Önergeleri

 

 

 

 

 

 

Faik TUNAY, İstanbul Milletvekili

Dışişleri Komisyonu Üyesi

 

 

Description: Description: 6877Adres

 

Description: Description: YPK1

 

 

 

: A Blok 2. Kat 4 Nolu Banko Oda: 16

Telefon

: +90 (312) 420 62 72  +90 (312) 420 62 73

Faks

: +90 (312) 420 69 66

E-Posta

: faik.tunay@tbmm.gov.tr

 

 

Özgeçmiş

5 Mart 1981'de İstanbul'da doğdu. Babasının adı Sait Erdal, annesinin adı Zeynep'tir. İş Adamı; Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümünü bitirdi.

Üniversiteden sonra yabancı dil eğitimi için Roma, Madrid ve Zagreb'de her biri birer yıl süreyle olmak üzere 3 yıl yurtdışında kaldı. Yurtdışı dönüşü uluslararası bir şirkette çalıştıktan sonra, kendi işinin başına geçti. Rumeli ve Balkan Türkleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzonspor Kulübü üyesidir.

Çok iyi düzeyde İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Boşnakça ve Hırvatça bilen Tunay, bekârdır.

 

Yasama Faaliyetleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

§  İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

§  Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri

§  Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Meclis Araştırma Önergeleri

§  İmzası Bulunan Meclis Araştırma Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Genel Görüşme Önergeleri

§  İmzası Bulunan Genel Görüşme Önergeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali ÖZGÜNDÜZ, İstanbul Milletvekili

Anayasa Komisyonu Üyesi

 

 

Description: Description: 6744Adres

 

Description: Description: YPK1

 

 

 

 

: A Blok 2. Kat 4 Nolu Banko Oda: 12

Telefon

: +90 (312) 420 58 72  +90 (312) 420 58 73

Faks

: +90 (312) 420 69 66

E-Posta

: ali.ozgunduz@tbmm.gov.tr

 

 

Özgeçmiş

10 Ekim 1965'te Iğdır Tuzluca'da doğdu. Babasının adı Zarif, annesinin adı Solmaz'dır. Hukukçu, Cumhuriyet Savcısı; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Sırasıyla İspir, Aşkale, Ilgın, Körfez, Küçükçekmece, Kayseri ve Eyüp Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu. İnsan hakları, yargı bağımsızlığı, düşünce özgürlüğü ve hukuk devleti konularında çok sayıda makalesi ulusal basında yayınlandı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi konusunda çok sayıda seminere eğitimci ve konuşmacı olarak katıldı.

İngilizce ve Azerbaycan Türkçesi bilen Özgündüz, 2 çocuk babasıdır.

 

Yasama Faaliyetleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

§  İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

§  Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri

§  Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Meclis Araştırma Önergeleri

§  İmzası Bulunan Meclis Araştırma Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Genel Görüşme Önergeleri

§  İmzası Bulunan Genel Görüşme Önergeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferit Mevlüt ASLANOĞLU, İstanbul Milletvekili

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi

 

 

Description: Description: 6228Adres

 

Description: Description: YPK1

 

 

 

 

: A Blok ÜZ. Kat 6 Nolu Banko Oda: 12

Telefon

: +90 (312) 420 57 30  +90 (312) 420 57 31

Faks

: +90 (312) 420 69 56

E-Posta

: feritmevlut.aslanoglu@tbmm.gov.tr

 

 

Özgeçmiş

1 Şubat 1952'de Malatya Arapgir'de doğdu. Babasının adı İbrahim Fehmi, annesinin adı Ayşe Nadiye'dir. Bankacı; Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesini bitirdi.

Garanti Bankası'nda Müfettiş, Şube Müdürü, Krediler Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Alternatif Bank Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Ekonomi Dergileri tarafından "Yılın Bankacısı" Ödülünü aldı. 22 ve 23. Dönemde Malatya Milletvekili seçildi.

İngilizce bilen Aslanoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

Yasama Faaliyetleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

§  İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

§  Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri

§  Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Meclis Araştırma Önergeleri

§  İmzası Bulunan Meclis Araştırma Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Genel Görüşme Önergeleri

§  İmzası Bulunan Genel Görüşme Önergeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meral AKŞENER, İstanbul Milletvekili

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili

 

 

Description: Description: 5460Adres

 

Description: Description: YPK2

 

 

 

 

:

Telefon

: +90 (312) 420 51 74  +90 (312) 420 51 75

Faks

: +90 (312) 420 66 53

E-Posta

: meral.aksener@tbmm.gov.tr

 

 

Özgeçmiş

18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğdu. Babasının adı Tahir Ömer, annesinin adı Sıddıka'dır. Öğretim Üyesi Dr.; İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı.

Yıldız, Kocaeli ve Marmara Üniversitelerinde öğretim üyesi olarak ders verdi. Kocaeli Üniversitesinde İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı görevinde bulundu. Zübeyde Hanım Şehit Aileleri Vakfı'nın kuruluşunu gerçekleştirdi.

20. Dönemde İstanbul, 21. Dönemde Kocaeli ve 23. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 54. Hükümette İçişleri Bakanı olarak görev yaptı. 23. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği görevinde bulundu. 24. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği görevine yeniden seçildi.

Akşener, evli ve 1 çocuk annesidir.

 

Yasama Faaliyetleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

§  İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

§  Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri

§  Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Meclis Araştırma Önergeleri

§  İmzası Bulunan Meclis Araştırma Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Genel Görüşme Önergeleri

§  İmzası Bulunan Genel Görüşme Önergeleri

 

 

 

 

 

 

Atila KAYA, İstanbul Milletvekili

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi
 Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi

 

 

Description: Description: 6495Adres

 

Description: Description: YPK2

 

 

 

 

: A Blok AZ. Kat 4 Nolu Banko Oda: 13

Telefon

: +90 (312) 420 54 98  +90 (312) 420 54 99

Faks

: +90 (312) 420 69 48

E-Posta

: atila.kaya@tbmm.gov.tr

 

 

Özgeçmiş

15 Ağustos 1957'de Kars'ta doğdu. Babasının adı Rüstem, annesinin adı Saadet'tir. İş Adamı; Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik Bölümünü bitirdi.

1997-2003 yılları arasında Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığı yaptı. Serbest ticaretle uğraştı.

23. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 24. Dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu Üyesi oldu.

Kaya, bekârdır.

 

Yasama Faaliyetleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

§  İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

§  Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri

§  Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Meclis Araştırma Önergeleri

§  İmzası Bulunan Meclis Araştırma Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Genel Görüşme Önergeleri

§  İmzası Bulunan Genel Görüşme Önergeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdullah Levent TÜZEL, İstanbul Milletvekili

 

 

Description: Description: 6962Adres

 

Description: Description: YPK0

 

 

 

 

 

 

: A Blok 2. Kat 3 Nolu Banko Oda: 9

Telefon

: +90 (312) 420 59 28  +90 (312) 420 59 29

Faks

: +90 (312) 420 69 65

E-Posta

: abdullahlevent.tuzel@tbmm.gov.tr

 

 

 

Özgeçmiş

12 Temmuz 1961'de Giresun Bulancak'ta doğdu. Babasının adı Osman, annesinin adı Havva Çağlayan'dır. Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Serbest avukat olarak çalıştı. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube Başkanlığı yaptı. 1996 yılında kurulan Emek Partisi'nin kurucu Genel Başkanı oldu ve 2011 yılına kadar EMEP Genel Başkanlığı görevini yürüttü.

Tüzel, evli ve 1 çocuk babasıdır.

 

Yasama Faaliyetleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

§  İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

§  Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri

§  Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Meclis Araştırma Önergeleri

§  İmzası Bulunan Meclis Araştırma Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Genel Görüşme Önergeleri

§  İmzası Bulunan Genel Görüşme Önergeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İhsan BARUTÇU, İstanbul Milletvekili

 

 

Description: Description: 6819Adres

 

Description: Description: YPK0

 

 

 

 

 

: A Blok AZ. Kat 1 Nolu Banko Oda: 9

Telefon

: +90 (312) 420 56 34  +90 (312) 420 56 35

Faks

: +90 (312) 420 69 45

E-Posta

: ihsan.barutcu@tbmm.gov.tr

 

 

Özgeçmiş

8 Nisan 1959'da Malatya Hekimhan'da doğdu. Babasının adı İbrahim, annesinin adı Fatime'dir. İş Adamı; Gaziantep Lisesini bitirdi.

Serbest olarak çalıştı. İstanbul Güreş İhtisas Kulübü ve İstanbul Vefa Lisesinde amatör olarak boks sporuyla ilgilendi. Fatih Ülkü Ocakları Başkanlığı, Karagümrük Spor Kulübü Başkanlığı, Fatih Yayla Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Halen Yarım Elma Yardımlaşma Derneği ile Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Kongre Üyesidir.

Orta düzeyde Fransızca ve İngilizce bilen Barutçu, evli ve 4 çocuk babasıdır.

 

Yasama Faaliyetleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

§  İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

§  Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri

§  Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Meclis Araştırma Önergeleri

§  İmzası Bulunan Meclis Araştırma Önergeleri

§  İlk İmza Sahibi Olduğu Genel Görüşme Önergeleri

§  İmzası Bulunan Genel Görüşme Önergeleri

 

23. DÖNEM İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLLERİ

 

AKP MİLLETVEKİLLERİ:

ABDÜLKADİR AKSU

abdulkadir.aksu@tbmm.gov.tr

İSTANBUL

Description: Description: 4279

Abdülkadir Aksu, 12 Ekim 1944'te Diyarbakır'da doğdu. Babasının adı Muzaffer, annesinin adı Vedia'dır. Mülki İdare Amiri; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Devlet Lisan Okulu'nu bitirdi. İzmir Kınık ve Yozgat Sarıkaya'da Kaymakamlık yaptı. Malatya Emniyet Müdürü, Kahramanmaraş Vali Vekili, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Rize Valisi ve Belediye Başkanı, Merkez ve Gaziantep Valisi olarak görev yaptı. Gaziantep Valiliği sırasında "Yılın Bürokratı" seçildi. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu. 18, 20. Dönem Diyarbakır, 21 ve 22. Dönem İstanbul Milletvekili. 46 ve 47. Hükümetlerde İçişleri Bakanı, 53. Hükümet'te Devlet Bakanı, 58 ve 59. Hükümetlerde yeniden İçişleri Bakanı olarak görev yaptı. İyi düzeyde Almanca bilen Aksu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Description: Description: PK29

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

 

Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri          Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri                       

 

İDRİS NAİM ŞAHİN

idris.naim.sahin@tbmm.gov.tr

İSTANBUL

Description: Description: 6312

İdris Naim Şahin, 1 Haziran 1956'da Ordu Ünye'de doğdu. Babasının adı Dursun, annesinin adı Huriye'dir. Mülki İdare Amiri; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını TODAİE'de Kamu Yönetimi alanında tamamladı. Araklı, Türkeli, Ermenek, Devrekâni, Eleşkirt, Cizre ve Elmalı Kaymakamı olarak görev yaptı. İçişleri Bakanlığı'nda Mülkiye Başmüfettişi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı ve Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu. Adapazarı Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Türkmenistan Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ve Ordulular Birliği Hizmet Vakfı Üyesi ve Yöneticisi olarak bu görevleri üstlendi. 22. Dönem İstanbul Milletvekili. İngilizce bilen Şahin, evli ve 6 çocuk babasıdır.

Description: Description: PK29

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

 

Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri  Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

 

NAZIM EKREN

 

İSTANBUL

Description: Description: 6001

Nazım Ekren, 4 Aralık 1956'da İstanbul'da doğdu. Baba adı Kazım, anne adı Huriye'dir. Öğretim Üyesi. Bursa İTİA İktisat Fakültesi İktisat Bölümü'nü bitirdi. Doktorasını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Uluslararası Bankacılık alanında tamamladı. Marmara Üniversitesi'nde Doçent (İktisat Teorisi) ve Profesör (Uygulamalı İktisat) unvanı aldı. Aynı üniversitede akademik, araştırma, uygulama birimlerinde idari görevler üstlendi. Marmara Üniversitesi, Kamu ve vakıf üniversitelerinde öğretim üyesi olarak dersler verdi, lisansüstü tezler yönetti. Proje Yöneticisi, (Gelişen Ülke Bankalarının Uluslararası Faaliyetleri, Manchester Business School), MÜ Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürü, T.Vakıflar Bankası Genel Müdürü, Eğitim ve Yönetim Danışmanı (Uygulamalı İktisat, Bankacılık) olarak çalıştı. Yeminli mali müşavir. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi. 22. Dönem İstanbul Milletvekili. 60. Hükümet'te Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. İngilizce bilen Ekren, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Description: Description: PK29

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri   Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

LOKMAN AYVA

lokman.ayva@tbmm.gov.tr

İSTANBUL

Description: Description: 5963

Lokman Ayva, 1 Haziran 1966'da Konya Başköy'de doğdu. Babasının adı Lütfü, annesinin adı Havva'dır. İşletmeci; Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı. Beyazay Derneği Genel Başkanı, Fiziksel Engelliler Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Türkiye Körler Federasyonu Genel Kurul Üyesi oldu. Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Koruma Derneği, Fiziksel Engelliler Vakfı ve İstinye Rotary Kulübü Hizmet Ödülleri'ni aldı. İstanbul Özürlüler Merkezi Genel Koordinatörlük görevini yürüttü. 22. Dönem İstanbul Milletvekili. Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilen Ayva, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Description: Description: PK29

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

 

Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri   Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

 

GÜLDAL AKŞİT

guldal.aksit@tbmm.gov.tr

İSTANBUL

Description: Description: 6084

Güldal Akşit, 23 Ocak 1960'ta Malatya'da doğdu. Babasının adı Galip, annesinin adı Sevim'dir. Avukat; Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukat olarak çalışma hayatına başladı. Polisan Holding AŞ'de Başhukuk Müşavirliği görevini yürüttü. Malatya Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet ve Malatya Platformu üyeliklerinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu. 22. Dönem İstanbul Milletvekili. 58. Hükümet'te Turizm Bakanı, 59. Hükümet'te Turizm Bakanı ve Devlet Bakanı olarak görev yaptı. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Akşit evlidir.

Description: Description: PK29

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

 

Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri  Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri 

 

 

MEHMET MÜEZZİNOĞLU

mehmet.muezzinoglu@tbmm.gov.tr

İSTANBUL

Description: Description: 6491

Mehmet Müezzinoğlu, 9 Ocak 1955'te Gümülcine'de doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Fatma'dır. Tıp Doktoru; 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni bitirdi. İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde İç Hastalıkları ihtisası yaptı. Avcılar'da bulunan özel bir hastanenin kurucusudur. Avcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Batı Trakya Eğitim Kültür Vakfı ve Balkan Medeniyeti Derneği Kurucu Üyesi; Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Üyesi. Orta düzeyde Yunanca, İngilizce ve Arapça bilen Müezzinoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Description: Description: PK29

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

 

Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri    Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

 

REHA ÇAMUROĞLU

 

İSTANBUL

Description: Description: 6442

Reha Çamuroğlu, 20 Ağustos 1958'de İstanbul'da doğdu. Babasının adı Yaşar İhsan, annesinin adı Gülen'dir. Tarihçi-Yazar; Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. Büyük Larousse ve Ana Britannica ansiklopedilerinde tarih yazarlığı ve redaktörlük, Cem ve Nefes dergilerinin ise yazı işleri müdürlüklerini yaptı. Almanya'da bir dizi üniversitede konuk olarak ders ve konferanslar verdi. 12 telif ve 2 tercüme eseri yayımlandı. TYB tarafından "2001'in En İyi Romanı Ödülü"ne layık görüldü. Aynı yıl "Hacı Bektaş Barış ve Dostluk Ödülü"nü aldı. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Çamuroğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Description: Description: PK29

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri  Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

 

İBRAHİM YİĞİT

 

İSTANBUL

Description: Description: 6505

İbrahim Yiğit, 8 Aralık 1947'de Erzincan Kamarık'ta doğdu. Babasının adı İsmail, annesinin adı Hatice'dir. Ziraat Yüksek Mühendisi ve Öğretim Görevlisi; Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisans yaptı. Tarım Bakanlığı'nda teknik eleman, Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı'nda İl Müdürü, Ticaret Bakanlığı'nda Teknik Danışman, Türkiye Şeker Fabrikaları'nda Bölge Şef Yardımcısı olarak görev yaptı. Deri sektöründe Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu. Balkan Bilim ve Ekoloji Derneği Üyesi olarak değişik ülkelerde konferanslar verdi. Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcılığı, Başkanvekilliği ve Büyükşehir Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. Trakya Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak ders verdi. İstanbul Gübre Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Orta düzeyde Fransızca bilen Yiğit, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Description: Description: PK29

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri   Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

 

FEYZULLAH KIYIKLIK

feyzullahkiyiklik@tbmm.gov.tr

İSTANBUL

Description: Description: 6379

Feyzullah Kıyıklık, 15 Mart 1949'da Çorum'da doğdu. Babasının adı Rüşdü, annesinin adı Halime'dir. Öğretmen ve Avukat; İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Galatasaray Lisesi'nde öğretmenlik yaparken serbest avukatlık görevini de sürdürdü. Bakırköy'den ayrılarak ilçe olan Bağcılar'ın, 1992 yılında ilk Belediye Başkanlığı görevine seçilerek, dört dönem (15 yıl) Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Birlik Vakfı, Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, ÇEKVA, Hukukçular Derneği ve ÖNDER'in kurucuları ve üyeleri arasında yer aldı. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği'nin Başkan Vekilliği görevinde bulundu. İyi düzeyde Arapça, orta düzeyde İngilizce ve Farsça bilen Kıyıklık, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Description: Description: PK29

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

 

Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri   Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

 

 

 

MEHMET DOMAÇ

mdomac@tbmm.gov.tr

İSTANBUL

Description: Description: 6383

Mehmet Domaç, 8 Nisan 1950'de Giresun Tirebolu'da doğdu. Babasının adı Hacı Mustafa, annesinin adı İrfan'dır. Eczacı; İstanbul Eczacılık Yüksek Okulu'nu bitirdi. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde Farmasötik Kimya Bölümü Asistanı olarak çalıştı. 1988 - 1995 tarihleri arasında İstanbul Eczacı Odası Başkanlığı, 1995 - 2007 yılları arasında Türk Eczacılar Birliği Genel Başkanlığı yaptı. Yüksek Sağlık Şurası Üyeliği'nde bulundu. Çağdaş Eğitim Vakfı kurucu üyesi, Eczacılar Vakfı kurucu üyesi, Türkiye Etik Değerler Vakfı kurucu üyesi, Avrupa Birliği Vakfı ve Ülke Politikaları Vakfı'nın kurucusu, Türk Eczacılar Vakfı Başkanıdır. Pharmacy International Federation (FIP), Pharmacy Group European Union (PGEU) ve Euro Pharm Forum'un üyesidir. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Domaç, evlidir.

Description: Description: PK29

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

 

Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri   Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

 

 

 

HALİDE İNCEKARA

 

İSTANBUL

Description: Description: 6336

Halide İncekara, 18 Eylül 1959'da Antalya'da doğdu. Babasının adı Ömer, annesinin adı Ayşe'dir. Yönetici; İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını aynı fakültede Uluslararası İşletmecilik alanında tamamladı. Özel sektörde mali koordinatör ve genel müdür olarak çalıştı. Gazete ve dergi köşe yazarlığı, TV'de program danışmanlığı yaptı. Sivil toplum stratejik danışmanı olarak çalışmalarda bulundu. Kadın-Aile Gençlik ile ilgili dernek, vakıf kuruculuğu ve yöneticiliği görevlerini üstlendi. İstanbul İl Genel Meclis üyeliğine seçildi. Avrasya-Bir Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Sigorta Acenteler Birliği Denetleme Kurulu Üyesi, Çalışan Kadını Destekleme Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 22. Dönem İstanbul Milletvekili. 22. Dönem'de Avrupa Konseyi ve BAB Üyesi oldu. İyi düzeyde İngilizce bilen İncekara, evli ve 3 çocuk annesidir.

Description: Description: PK29

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri  Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

 

 

 

 

 

 

ÜNAL KACIR

unal.kacir@tbmm.gov.tr

İSTANBUL

Description: Description: 6167

Ünal Kacır, 13 Ocak 1953'te Giresun Şebinkarahisar'da doğdu. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Zeynep'tir. Makine Mühendisi; İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan Mühendislik Yüksek Okulu'nu bitirdi. Çalışma Bakanlığı'nda İş Güvenliği Müfettişi olarak görev yaptı. İstanbul İl Genel Meclisi Üyeliği görevinde bulundu. 22. Dönem İstanbul Milletvekili. 23. Dönem'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı oldu. Orta düzeyde İngilizce bilen Kacır, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Description: Description: PK29

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

 

Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

 

 

FUAT BOL

 

İSTANBUL

Description: Description: 6639

Fuat Bol, 1 Ocak 1955'te Rize İkizdere'de doğdu. Babasının adı Kasım, annesinin adı Fatma'dır. Gazeteci-Yazar; İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü ve Tekirdağ Meslek Yüksek Okulu'nu bitirdi. TZDK İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde Personel ve Sosyal İşler Şefi olarak çalıştı. Özel sektörü seçerek, Türkiye gazetesi ve TGRT televizyonunda üst düzey yöneticilik, köşe yazarlığı ve program sunuculuğu görevlerinde bulundu. Türkiye gazetesi Genel Yayın Müdürlüğü görevini üstlendi. Gazeteciler Cemiyeti üyesi oldu. Basın şeref kartı sahibi olup, iki kitabı yayınlandı. Orta düzeyde Fransızca, İngilizce ve Arapça bilen Bol, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Description: Description: PK29

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri   Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

 

ALEV DEDEGİL

alev.dedegil@tbmm.gov.tr

İSTANBUL

Description: Description: 6624

Alev Dedegil, 21 Şubat 1958'de İstanbul'da doğdu. Babasının adı Ali Suat, annesinin adı Suzan Yıldız'dır. Yönetici; Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu, Bilgisayar Programcılığı Okulu ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Otel Yöneticiliği Uzmanlık Programını tamamladı. Özel sektörde yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı. İstanbul Kadın Araştırmaları Merkezi (İKAM) Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi oldu ve halen İKAM Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. 23. Dönem'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Başkanı oldu. İngilizce bilen Dedegil, bekârdır.

Description: Description: PK29

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

 

Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri  Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHP MİLLETVEKİLLERİ:

MUSTAFA ŞÜKRÜ ELEKDAĞ

 

İSTANBUL

Description: Description: 6016

Mustafa Şükrü Elekdağ, 29 Eylül 1924'te İstanbul'da doğdu. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Şükriye'dir. İktisat Doktoru, Diplomat ve Büyükelçi; İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu'nu bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Paris Üniversitesi Hukuk ve İktisadi Bilimler Fakültesi'nde İktisat alanında tamamladı. Dışişleri Bakanlığı'nda Japonya Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, ABD Büyükelçisi olarak görev yaptı. Milliyet ve Sabah gazetelerinde köşe yazarı olarak çalıştı. Bilkent Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak ders verdi. Uluslararası Güvenlik ve Strateji Seminerleri Başkanlığı görevini yürüttü. Haber Türk TV kanalında "Stratejik Bakış" adlı programın yöneticilik ve sunuculuğunu yaptı. Sarı basın kartı sahibidir. 22. Dönem İstanbul Milletvekili. 22 ve 23. Dönem'de Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu. Çok iyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilen Elekdağ, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Description: Description: PK1

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

 

ESFENDER KORKMAZ

esfenderkorkmaz@tbmm.gov.tr

İSTANBUL

Description: Description: 6551

Esfender Korkmaz, 15 Mart 1940'ta Ardahan Çıldır'da doğdu. Babasının adı Mihrali, annesinin adı Ceylan'dır. Öğretim Üyesi; İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Doktorasını aynı fakültede tamamladı. Fransa'da UNESCO nezdinde eğitim ekonomisi konusunda araştırmalarda bulundu. İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1980'de doçent, 1988'de profesör oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Dekanı olarak görev yaptı. İstanbul Üniversitesi'nde iki defa senato üyeliğinde bulundu. Aynı Fakülte'de Maliye Bölüm Başkanlığı ve Bütçe Mali Planlama Dalı Başkanlığı yaptı. Günaydın Grubunda danışman olarak çalıştı. Değişik gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı, Kars-Ardahan ve Iğdır Kalkınma Vakfı ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı'nda Başkanlık görevinde bulundu. Çok sayıda bilimsel makalesinin yanı sıra on kitabı yayınlandı. İyi düzeyde Fransızca ve İngilizce bilen Korkmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Description: Description: PK1

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

Kişisel Web Sayfası

 

 

 

Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri  Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri 

 

 

 

MEHMET ALİ ÖZPOLAT

mehmet.ali.ozpolat@tbmm.gov.tr

İSTANBUL

Description: Description: 6040

Mehmet Ali Özpolat, 9 Ocak 1947'de Kahramanmaraş Afşin'de doğdu. Babasının adı Hasan, annesinin adı Emine'dir. Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukatlık yaptı. 22. Dönem İstanbul Milletvekili. Özpolat, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Description: Description: PK1

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

 

Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri  Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

 

 

 

SACİD YILDIZ

yildiz.sacid@tbmm.gov.tr

İSTANBUL

Description: Description: 6524

Sacid Yıldız, 15 Ekim 1948'de Afyonkarahisar Sultandağı'nda doğdu. Babasının adı Hakkı, annesinin adı Atike'dir. Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Uzmanlık eğitimini aynı Üniversitenin Üroloji Anabilim Dalı'nda tamamladı. 1982'de doçent, 1989'da profesör oldu. International Hospital Hastanesi'nde Üroloji Bölüm Başkanlığı görevinde bulundu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kurucularından olup, Üroloji Anabilim Dalının da kuruculuğunu ve başkanlığını yaptı. İstanbul Tabip Odası, Türk Üroloji Derneği, Türk Androloji Derneği, Türk Üroonkoloji Derneği, Endoüroloji Derneği, (SIU) Societe Internationale D'Urologie, (EAU) European Association of Urology ve Bizim Ülke derneklerinin üyeliğinde bulundu. Ulusal ve uluslararası dergilerde bilimsel makaleleri yayınlandı. İyi düzeyde İngilizce bilen Yıldız, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Description: Description: PK1

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

 

Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri  Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri 

 

 

 

RGEN KELEŞ

birgen.keles@tbmm.gov.tr

İSTANBUL

Description: Description: 4353

Birgen Keleş, 18 Nisan 1939'da Samsun Vezirköprü'de doğdu. Babasının adı Mehmet Salih Güven, annesinin adı Züleyha'dır. İktisatçı ve Plancı; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını California Üniversitesi, Los Angeles (UCLA)'da yaptı; Ekonomi alanında master derecesi aldı. Harvard Üniversitesi, Centre For International Affairs'de Fellows Program'a katıldı. Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilatı'nda Uzun Vadeli Plânlar ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Uzmanı olarak görev yaptı. Ekonomik konularda ve Türkiye-AB İlişkileri konusunda çeşitli çalışmaları vardır. Sosyal Demokrasi Partisi Kurucu Üyesi oldu. 18, 20. Dönem İzmir, 22. Dönem İstanbul Milletvekili. 18 ve 20. Dönem'de Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyesi olarak görev yaptı. 23. Dönem'de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Üyesi. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Keleş, evli ve 1 çocuk annesidir.

Description: Description: PK1

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

 

Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri     Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri 

 

 

MHP MİLLETVEKİLLERİ:

 

MERAL AKŞENER

 

İSTANBUL

Description: Description: 5460

Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğdu. Babasının adı Tahir Ömer, annesinin adı Sıddıka'dır. Öğretim Üyesi; İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. Doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı. Yıldız, Kocaeli ve Marmara Üniversitelerinde öğretim üyesi olarak ders verdi. Kocaeli Üniversitesi'nde İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı görevinde bulundu. Zübeyde Hanım Şehit Aileleri Vakfı'nın kuruluşunu gerçekleştirdi. 20. Dönem İstanbul, 21. Dönem Kocaeli Milletvekili. 54. Hükümet'te İçişleri Bakanı olarak görev yaptı. 23. Dönem'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği görevine seçildi. Akşener, evli ve 1 çocuk annesidir.

Description: Description: PK2

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri  Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

 

 

ATİLA KAYA

 

İSTANBUL

Description: Description: 6495

Atila Kaya, 15 Ağustos 1957'de Kars'ta doğdu. Babasının adı Rüstem, annesinin adı Saadet'tir. İş Adamı; Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü'nü bitirdi. 1997-2003 Yılları arasında Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığı yaptı. Serbest ticaretle uğraştı. Kaya, bekârdır.

Description: Description: PK2

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri   Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

 

 

DSP MİLLETVEKİLLERİ:

 

HASAN MACİT

hasan.macit@tbmm.gov.tr

İSTANBUL

Description: Description: 5872

Hasan Macit, 8 Kasım 1953'te Burdur Kozluca'da doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Mehriban'dır. Eğitimci; Gönen İlköğretmen Okulu ve Anadolu Üniversitesi Eğitim Ön Lisans Bölümü'nü bitirdi. Diyarbakır Çüngüş ve Karakaya ilçelerinde öğretmenlik, Burdur'da öğretmenlik ve idarecilik yaptı. Burdur Kozluca Sulama Kooperatifi Başkanlığı, Burdur İli Tarımsal Kalkınma Kooperatifler (Köy-Koop) Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı, Köy-Koop Genel Merkez Kurucu Üyeliği görevlerinde bulundu. 21. Dönem Burdur Milletvekili. Macit, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Description: Description: PK18

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

 

Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri  Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

 

 

HÜSEYİN MERT

huseyin.mert@tbmm.gov.tr

İSTANBUL

Description: Description: 5777

Hüseyin Mert, 18 Haziran 1961'de İstanbul Üsküdar'da doğdu. Babasının adı Raşit, annesinin adı Ayten'dir. İşletme Mühendisi ve Mali Müşavir; İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Fakültesi'ni bitirdi. Serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalıştı. Özel sektörde yönetici olarak görev yaptı. Küçükçekmece ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Meclis Üyeliği görevinde bulundu. İnşaat ve ısı sektöründe ticaretle uğraştı. 21. Dönem İstanbul Milletvekili. Mert, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Description: Description: PK18

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

 

Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

 

 

 

 

DTP MİLLETVEKİLİ:

 

SEBAHAT TUNCEL

sebahat.tuncel@tbmm.gov.tr

İSTANBUL

Description: Description: 6548

Sebahat Tuncel, 5 Temmuz 1975'de Malatya'da doğdu. Babasının adı Fahrettin, annesinin adı Meryem'dir. Harita Teknikeri; Mersin Üniversitesi Mut Meslek Yüksek Okulu Harita Kadastro programını bitirdi. Demokratik Toplum Partisi Kurucu Üyesi oldu. Tuncel, bekârdır.

Description: Description: PK70

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

 

Sahibi Olduğu Sözlü Soru Önergeleri  Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

 

 

 

 

 

17.Nisan 1999 tarihinde seçilen 69 İstanbul  Milletvekili'nin Demografik Özellikleri:

1- İSTANBUL DOĞUMLU OLANLAR: 11 KİŞİ,

2- EĞİTİM DURUMLARI:

  1. İLKOKUL MEZUNU:…………….….………….1
  2. ORTA OKUL MEZUNU:….…….………………1
  3. LİSE MEZUNU:………………….…….………..5
  4. ÜNİVERSİTE MEZUNU:……….……………..43
  5. MASTER (YÜKSEK LİSANS) MEZUNU:…….7
  6. DOKTORA YAPANLAR:……………………..11

3- MESLEK DÖKÜMÜ:

  1. HUKUKÇU OLANLAR:12
  2. MÜHENDİSLER:
  1. İnşaat – Mak. müh.olanlar:4+4
  2. Elektrik –Bilgisayar müh olanlar:1+1
  3. Ziraat – Orman müh. olanlar:1+1
  4. Kimya – Jeofizik müh. olanlar:2+2
  1. EKONOMİST OLANLAR:15
  2. DOKTOR OLANLAR:1
  3. SERBEST MESLEKTE OLANLAR:7
  4. İLAHİYATÇI OLANLAR:3
  5. SENDİKACI OLANLAR: 2
  6. GAZETECİ OLANLAR. 7
  7. SİYASAL BİLGİLER:4
  8. BİYOLOGLAR:1
  9. ÖĞRETMENLER: 1

4- YAŞ DAĞILIMI:

  1. 30-35 YAŞINDA OLANLAR:4
  2. 36-40 YAŞINDA OLANLAR:6
  3. 41-45 YAŞINDA OLANLAR:6
  4. 46-50 YAŞINDA OLANLAR:27
  5. 51-55 YAŞINDA OLANLAR:9
  6. 56-60 YAŞINDA OLANLAR:10
  7. 61-65 YAŞINDA OLANLAR:2
  8. 66-70 YAŞINDA OLANLAR:3
  9. 71-75 YAŞINDA OLANLAR:2

5- YABANCI DİL BİLENLER:

  1. İNGİLİZCE BİLENLER:38
  2. ALMANCA BİLENLER:7
  3. FRANSIZCA BİLENLER:9
  4. ARAPÇA BİLENLER:4
  5. RUSÇA BİLENLER:1

6- EVLİ OLANLAR: 65

 

 

İSTANBUL 3 NO’LU SEÇİM BÖLGESİ

22. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ

 

 

 

AKP MİLLETVEKİLLERİ:                                   Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/PK29.jpg

 

1-      Abdülkadir AKSU (İÇ İŞLERİ BAKANI)

2-      Ali ÇOŞKUN (SANAYİ VE TİCARET BAKANI)

3-      Nevzat YALÇINTAŞ

4-      Azmi ATEŞ

5-      İdris Naim ŞAHİN

6-      Lokman AYVA

7-      Nazım EKREN

8-      Güldal AKŞİT (DEVLET BAKANI)

9-      Cengiz KAPTANOĞLU

10-  İnci Gülser ÖZDEMİR

11-  Yahya BAŞ

12-  Ünal KAÇIR

13-  Mehmet Mustafa AÇIKALIN

14-  Halide İNCEKARA

15-  Göksel KÜÇÜKALİ

16-  İlhan ALBAYRAK

 

CHP MİLLETVEKİLLERİ:                                 Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/PK1.jpg

 

1-      Yaşar Nuri ÖZTÜRK

2-      Şükrü Mustafa ELEKDAĞ

3-      Mehmet Ali ÖZPOLAT

4-      Birgen KELEŞ

5-      Ahmet Güryüz KETENCİ

6-      Zeynep Damla GÜREL

7-      İsmet ATALAY

8-      Halil AKYÜZ

9-      Sıdıka AYDOĞAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İSTANBUL 3. SEÇİM BÖLGESİ

22. dönem Milletvekillerinin demografik verileri

 

 

1- Öğrenim durumları:

            Lise mezunu:  1               Üniversite mezunu: 24            

 

2- Akademik kariyerlerine göre:

            Profesör:  3                            Doçent:--                   Y.Doç:--        

Doktora:  2                           Yüksek Lisans (master): 4

 

3- Mesleklerine göre:

            Siyasal bilgiler: 3                                     Hukuk Fak: 7

            Mimarlık: 1                                              Öğretmen: 1

            İktisatçı:  1                                                İlahiyat Fak: 1

            Mühendis: 3                                              İşletme Fak: 1

            Diş Hekimi: 1                                            Ticari ilimler: 4

            Açık öğ: 1                                                  Sanayici: 1

           

 

4- Yabancı dil bilgileri:

            İngilizce: 17

            Fransızca: 4

Almanca:  3

Arapça: 1

 

5- Medeni durumları:

            Evli: 24                                  Bekar: 1

Çocuk sayısı:  Yok (1),  Bir (4),  İki (9),  Üç(4),  Dört(6),  Altı(1)

 

6- Yaş durumu:

            30-40 yaş aralığı: 2

            41-50 yaş aralığı: 7

            51-60 yaş aralığı: 9

            61-70 yaş aralığı: 6

            71-80 yaş aralığı: 1

 

7- Doğum yeri:

İstanbul (6), Diğer (19)

 

8- Milletvekilliği yaptığı dönem sayısı: 

Yeni (17)   Bir dönem (3),   İki dönem (4),   Üç dönem (1)


 

22. DÖNEM İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLLERİ

 

ABDÜLKADİR AKSU

e-mail: abdulkadir.aksu@tbmm.gov.tr

İSTANBUL

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/4279.jpg

DİYARBAKIR -1944, Muzaffer, Vedia - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Devlet Lisan Okulu - Almanca - Mülki İdare Amiri, Vali - Kaymakam, Malatya Emniyet Müdürü, Kahramanmaraş Vali Vekili, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Rize Valisi ve Belediye Başkanı, Merkez ve Gaziantep Valisi - Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi - XVIII, XX nci Dönem Diyarbakır, XXI inci Dönem İstanbul Milletvekili - Eski Devlet Bakanı, İçişleri Bakanı - Evli, 2 Çocuk.

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/PK29.jpg

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

Sahibi Olduğu Soru Önergeleri

 

 

ALİ COŞKUN

 

İSTANBUL

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/5468.jpg

KEMALİYE-1939, Osman Hilmi, Safiye -Yıldız Teknik Üniv. Elektrik Müh. Fak., İ.Ü. İşletme Fak.İşl.Eko.Master-İngilizce, Almanca - Elektrik Mühendisi - Yeminli Mali Müşavir, Sanayici, Kale Grubu Şirketler Topluluğu, Bisan Bisiklet Sanayi A.Ş. Üst Düzey Yöneticisi, İSO Yön.Kur.Bşk.Yrd., TOBB Başkanı, İslam Ülkeleri Odalar Birliği Bşk.V., Milletlerarası Ticaret Odası Türk Milli Komitesi Başkanı, DEİK Kurucu Başkanı - XX, XXI inci Dönem İstanbul Milletvekili-Sanayi ve Ticaret Bakanı-Evli, 2 Çocuk.

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/PK29.jpg

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

Sahibi Olduğu Soru Önergeleri

 

 

NEVZAT YALÇINTAŞ

e-mail: nevzat.yalcıntas@tbmm.gov.tr

İSTANBUL

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/5841.jpg

ANKARA - 1933, Hasan, Lebibe - Yüksek Ticaret ve İktisat Okulu, Fransa Caen Üniversitesi Doktora, İngiltere Londra Üniversitesi London School of Economics and Social Sciences'de Doçentlik Çalışmaları - Fransızca, İngilizce, Arapça - Profesör Dr., Öğretim Üyesi - DSİ ve DPT'de Yönetici, TRT Genel Müdürü, Türkiye Gazetesi Başyazarı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi - Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi - XXI inci Dönem İstanbul Milletvekili - Evli, 2 Çocuk.

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/PK29.jpg

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

Sahibi Olduğu Soru Önergeleri

 

 

AZMİ ATEŞ

e-mail: azmi.ates@tbmm.gov.tr

İSTANBUL

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/5466.jpg

TRABZON - 1949, Murat, Melek Hanım - İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi Kimya Yüksek Mühendisliği Bölümü, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora, İngiltere'de Dil Eğitimi, İtalya'da Mesleki Eğitim - İngilizce ve Fransızca - Dr. Kimya Yüksek Mühendisi - Özel Sektör Yöneticisi ve Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Komitesi Üyesi - XX, XXI inci Dönem İstanbul Milletvekili - Evli, 2 Çocuk.

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/PK29.jpg

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

Sahibi Olduğu Soru Önergeleri

 

 

İDRİS NAİM ŞAHİN

e-mail: idris.naim.sahin@tbmm.gov.tr

İSTANBUL

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/6312.jpg

ORDU - 1956, Dursun - Huriye - İ.Ü. Hukuk Fakültesi, TODAİE Kamu Yönetimi - İngilizce - Mülki İdare Amiri - Araklı, Türkeli, Ermenek, Devrekani, Eleşkirt, Cizre ve Elmalı Kaymakamı, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Başkan Danışmanı, Adapazarı Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörü, İBB Teftiş Kurulu Başkanı, Türkmenistan Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ve Ordulular Birliği Hizmet Vakfı Üyesi ve Yöneticisi - Evli, 6 Çocuk.

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/PK29.jpg

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

Sahibi Olduğu Soru Önergeleri

 

 

LOKMAN AYVA

e-mail: lokman.ayva@tbmm.gov.tr

İSTANBUL

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/5963.jpg

BAŞKÖY - 1966, Lütfi - Havva - Boğaziçi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölüm, B.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans - İngilizce, Arapça - İşletmeci - Beyazay Derneği Genel Başkanı, Fiziksel Engelliler Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Körler Federasyonu Genel Kurul Üyesi, Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Koruma Derneği, Fiziksel Engelliler Vakfı ve İstinye Rotary Kulubü Hizmet Ödülleri Sahibi - İstanbul Özürlüler Merkezi Genel Koordinatörü - Evli, 2 Çocuk.

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/PK29.jpg

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

Sahibi Olduğu Soru Önergeleri

 

 

NAZIM EKREN

 

İSTANBUL

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/6001.jpg

İSTANBUL - 1956, Kazım - Huriye - Bursa İTİA İktisat Fakültesi İktisat Bölümü, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü İktisat Anabilim Dalı Doktora - İngilizce - Prof.Dr., Öğretim Üyesi, Yeminli Mali Müşavir - Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bölüm Başkanı ve Müdürü, M.Ü. Finansal Piyasalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, DPT İhtisas Komisyonu Üyesi, Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürü - Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi - Evli, 2 Çocuk.

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/PK29.jpg

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

Sahibi Olduğu Soru Önergeleri

 

 

 

 

 

GÜLDAL AKŞİT

 

İSTANBUL

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/6084.jpg

MALATYA - 1960, Galip - Sevim - Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi - İngilizce - Avukat - Polisan Holding A.Ş. Başhukuk Müşaviri, Malatya Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi - Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi - Turizm Bakanı - Evli.

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/PK29.jpg

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

Sahibi Olduğu Soru Önergeleri

 

 

CENGİZ KAPTANOĞLU

e-mail: cengiz.kaptanoglu@tbmm.gov.tr

İSTANBUL

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/6161.jpg

İSTANBUL - 1947, İsmail - Havva Sabahat - Galatasaray İktisadi Ticari İlimler Akademisi - Orta İngilizce - Armatör - H.İsmail Kaptanoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Deniz Ticaret Odaları Konsey Başkanı, Türk Deniz Eğitim Vakfı (TÜDEV) ve Deniztemiz Derneği (TURMEPA) Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi, Beylerbeyi Spor Kulubü Başkanı, Beşiktaş Jimnastik Kulubü Asbaşkanı - Evli, 4 Çocuk.

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/PK29.jpg

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

Sahibi Olduğu Soru Önergeleri

 

 

İNCİ GÜLSER ÖZDEMİR

e-mail: inci.gulser.ozdemir@tbmm.gov.tr

İSTANBUL

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/6103.jpg

ARTOVA - 1952, Ahmet Nihat - Hayriye - Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü - İngilizce - Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığında Yönetici - Evli, 1 Çocuk.

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/PK29.jpg

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

Sahibi Olduğu Soru Önergeleri

 

 

YAHYA BAŞ

e-mail: yahya.bas@tbmm.gov.tr

İSTANBUL

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/6163.jpg

TRABZON - 1952, Salih Zeki - Fatma - İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü, İDMMA Mimarlık Fakültesi - Fransızca, Arapça - Mimar -Serbest Mİmar, İstanbul Güngören Belediye Başkanı - Evli, 4 Çocuk.

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/PK29.jpg

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

Sahibi Olduğu Soru Önergeleri

 

 

 

ÜNAL KACIR

e-mail: unal.kacir@tbmm.gov.tr

İSTANBUL

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/6167.jpg

ŞEBİNKARAHİSAR - 1953, Mehmet - Zeynep - İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Vatan Mühendislik Yüksek Okulu - Orta İngilizce - Makina Mühendisi - Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği Müfettişi, İstanbul İl Genel Meclisi Üyesi - Evli, 3 Çocuk.

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/PK29.jpg

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

Sahibi Olduğu Soru Önergeleri

 

 

MEHMET MUSTAFA AÇIKALIN

e-mail: m.acikalin@tbmm.gov.tr

İSTANBUL

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/6261.jpg

SİVAS - 1951, Abdurrauf - Saadet - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü, Master - İngilizce - Yeminli Mali Müşavir - Maliye Başmüfettişi, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri - Evli, 4 Çocuk.

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/PK29.jpg

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

Sahibi Olduğu Soru Önergeleri

 

 

HALİDE İNCEKARA

 

İSTANBUL

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/6336.jpg

ANTALYA - 1959, Ömer - Ayşe - İstanbul Üniv. İktisat Fakültesi, Aynı Fakültede Uluslararası İşletme Yüksek Lisans - İngilizce - Yönetici - Özel Sektörde Mali Koor. ve Gn.Md., İstanbul İl Genel Meclisi Üyesi, Tiyatro Eleştirmeni, Köşe Yazarı, TV Program Danışmanı, Avrasya-Bir Vakfı Yön.Kur Üyesi, Sigorta Acenteler Birliği Den.Kur. Üyesi, Çalışan Kadını Destekleme Derneği Kurucusu ve Yön. Kur. Üyesi, Sivil Toplum Kuruluşlarında Danışman - Evli, 3 Çocuk.

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/PK29.jpg

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

Sahibi Olduğu Soru Önergeleri

 

 

GÖKSAL KÜÇÜKALİ

 

İSTANBUL

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/5480.jpg

AĞRI - 1948, Ziyabey - Vasfiye - Lise - Almanca - Sanayici - XX nci Dönem İstanbul Milletvekili - Evli, 3 Çocuk.

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/PK29.jpg

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

Sahibi Olduğu Soru Önergeleri

 

 

İLHAN ALBAYRAK

e-mail: ilhan.albayrak@tbmm.gov.tr

İSTANBUL

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/6253.jpg

İSTANBUL - 1954, Emin - Meryem - Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi - İngilizce - Bankacı - Türkiye Halk Bankası Proje Değerlendirme ve Mali Tahlil Uzman Yardımcısı, Uzmanı ve Başuzmanı, Özel Finans Kurumunda Proje Değerlendirme Müdürü, Anadolu Finans Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi - Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi - Evli, 3 Çocuk.

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/PK29.jpg

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

Sahibi Olduğu Soru Önergeleri

 

 

YAŞAR NURİ ÖZTÜRK

 

İSTANBUL

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/6319.jpg

SÜRMENE - 1951, Temel - Saniye - İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İ.Ü. Hukuk Fakültesi, İslam Felsefesi Alanında Doktora - Arapça, İngilizce - Prof.Dr., Avukat, Öğretim Üyesi - ABD New York'ta Misafir Profesör, İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dekanı, Son Havadis, tercüman, Hürriyet, Star Gazeteleri Köşe Yazarı, TMKV "Din Bilimleri", TGC "Yılın Başarılı Gazetecisi", İ.Ü. "Halkla İletişim", TYV "Ulusal Uzlaşı" 18 Mart Üniv. "2001'in Öncüsü" Ödüllerinin Sahibi - Evli, 4 Çocuk.

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/PK1.jpg

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

Sahibi Olduğu Soru Önergeleri

 

 

MUSTAFA ŞÜKRÜ ELEKDAĞ

 

İSTANBUL

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/6016.jpg

İSTANBUL - 1924, Mustafa - Şükriye - İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu, Paris Üniversitesi Hukuk ve Ekonomi Pilimler Fakültesinde Doktora - İngilizce, Fransızca - Ekonomi Dr., Diplomat - Japonya Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, ABD Büyükelçisi, Milliyet ve Sabah Gazeteleri Köşe Yazarı, Bilkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Uluslararası Güvenlik ve Strateji Seminerleri Başkanı, Stratejik Bakış Programı TV Sunucusu - Evli, 4 Çocuk.

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/PK1.jpg

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

Sahibi Olduğu Soru Önergeleri

 

 

MEHMET ALİ ÖZPOLAT

 

İSTANBUL

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/6040.jpg

AFŞİN - 1947, Hasan - Emine - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Az Fransızca - Serbest Avukkat - Evli, 1 Çocuk.

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/PK1.jpg

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

Sahibi Olduğu Soru Önergeleri

 

 

BİRGEN KELEŞ

e-mail: birgen.keles@tbmm.gov.tr

İSTANBUL

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/4353.jpg

VEZİRKÖPRÜ - 1939, Salih, Züleyha - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, California Üniversitesi Los Angeles (UCLA)'da Master, Harvard Üniversitesi - İngilizce - İktisatçı, Plâncı - Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Uzmanı - Sosyal Demokrasi Partisi Kurucu Üyesi - XVIII, XX nci Dönem İzmir Milletvekili - Evli, 1 Çocuk.

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/PK1.jpg

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

Sahibi Olduğu Soru Önergeleri

 

 

AHMET GÜRYÜZ KETENCİ

 

İSTANBUL

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/5477.jpg

ÇAYELİ - 1938, Osman - Emriye - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Orta İngilizce - Avukat - TMTF Başkanlığı, TMGT Genel Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Devrim Ocakları Genel Başkanlığı, Serbest Avukat, İstanbul Belediye Meclis Üyesi ve Hukuk Encümeni Başkanı - XX nci Dönem İstanbul Milletvekili - Evli, 1 Çocuk.

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/PK1.jpg

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

Sahibi Olduğu Soru Önergeleri

 

 

ZEYNEP DAMLA GÜREL

e-mail: damla.gurel@tbmm.gov.tr

İSTANBUL

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/6334.jpg

İSTANBUL - 1964, Mehmet Ragıp - Faize Figen - İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü, - Almanca, İngilizce - İş Kadını - Cantaş İç ve Dış Ticaret Soğutma Sistemleri Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Satış, Pazarlama ve Satınalma Sorumlusu, DoPont Firması Türkiye ve Bölge Distiribütörü - Evli, 2 Çocuk.

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/PK1.jpg

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

Sahibi Olduğu Soru Önergeleri

 

 

İSMET ATALAY

 

İSTANBUL

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/3732.jpg

GÖLE - 1937, Sabri, Hacer - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Serbest Avukat - V inci Dönem Kars, XX nci Dönem Ardahan Milletvekili - Evli, 2 Çocuk.

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/PK1.jpg

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

HALİL AKYÜZ

e-mail: halil.akyuz@tbmm.gov.tr

İSTANBUL

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/6118.jpg

OF - 1938, Yakup - Fatma - Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi - Almanca - Diş Hekimi - SODEP Kurucu Üyesi - Evli, 2 Çocuk.

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/PK1.jpg

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

Sahibi Olduğu Soru Önergeleri

 

 

SIDIKA AYDOĞAN

 

İSTANBUL

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/6194.jpg

İSTANBUL - 1957, Hüsnü - Fatma - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi - İngilizce - Serbest Avukat, İl Genel Meclisi Üyesi - SODEP Kurucu Üyesi - Bekâr.

Description: http://www.tbmm.gov.tr/mv_resim/PK1.jpg

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

 

 

Sahibi Olduğu Soru Önergeleri

 

 

 

 

 

 

MİLLETVEKİLİ TELEFONLARI

 

ADANA
Ugur AKSÖZ 0532 222 0506
Atilla BASOGLU 0532 291 4010
Abdullah ÇALISKAN 0532 255 1167
Ömer ÇELIK 0532 254 85
Nevin Gaye ERBATUR 0542 425 9962
Recep GARIP 0533 631 7884
Vahit KIRISCI 0532 382 4252
Ali KÜÇÜKAYDIN 0532 515 1588
Kemal SAG 0532 213 6171
Tacidar SEYHAN 0536 435 5943
Ayhan Zeynep TEKIN 0532 208 0809
Abdullah TORUN 0532 614 2200
Ziyattin YAGCI 0533 271 0280
Mehmet Ziya YERGÖK 0532 687 2154

ADIYAMAN
Mahmut GÖKSU 0532 694 6412
Sevket GÜRSOY 0542 591 1512
Fehmi Hüsrev KUTLU 0532 433 1719
Mehmet ÖZYOL 0532 514 2064
Ahmet Faruk ÜNSAL 0532 792 5991

AFYON
Sait AÇBA 0543 795 3491
Ibrahim Hakki ASKAR 0532 445 1815
Halil AYDOGAN 0532 286 1507
Reyhan BALANDI 0533 237 9762
Ahmet KOCA 0532 613 5071
Mahmut KOÇAK 0532 646 0440
Halil ÜNLÜTEPE 0532 381 9424

AGRI
Naci ASLAN 0536 216 7018
Cemal KAYA 0532 600 6076
Mehmet Melik ÖZMEN 0532 411 0267
Halil ÖZYOLCU 0542 591 3583
Mehmet Kerim YILDIZ 0542 722 2674

AKSARAY
Ruhi AÇIKGÖZ 0532 261 8938
Ali Riza ALABOYUN 0535 301 5591
Ramazan TOPRAK 0532 352 6098
Ahmet YASAR 0532 233 8381

AMASYA
Hamza ALBAYRAK 0532 577 1033
Akif GÜLLE 0532 352 5350
Mustafa SAYAR 0532 565 8651

ANKARA
Zekeriya AKINCI 0532 364 6144
Ismail ALPTEKIN 0532 218 2830
Oya ARASLI 0532 385 8743
Besir ATALAY 0532 451 58
Yilmaz ATES 0532 421 0920
Ali BABACAN 0532 573 0166
Ayse Gülsün BILGEHAN 0533 467 8786
Ahmet Ismet ÇANAKCI 0542 213 3560
Cemil ÇIÇEK 0532 573 0166
Ismail DEGERLI 0532 738 8286
Reha DENEMEÇ 0533 336 7401
Esref ERDEM 0532 481 8878
Bülent GEDIKLI 0532 312 2920
Haluk IPEK 0532 224 0287
Salih KAPUSUZ
Talat KARAPINAR 0532 256 6203
Yakup KEPENEK 0532 741 8220
Faruk KOCA 0532 255 6655
Muzaffer Remzi KURTULMUSOGLU 0532 253 8839
Bayramali MERAL 0532 603 4444
Mehmet Zekai ÖZCAN 0532 502 1744
Remziye ÖZTOPRAK
Eyyüp SANAY 0532 622 1343
Önder SAV 0532 371 6522
Mehmet TOMANBAY 0535 397 8484
Nur Dogan TOPALOGLU 0542 254 0803
Mustafa TUNA 0532 261 4299
Ersönmez YARBAY 0532 574 3966
Mustafa Said YAZICIOGLU
ANTALYA
Osman AKMAN 0533 636 7676
Fikret BADAZLI 0533 632 8844
Feridun Fikret BALOGLU 0542 321 3224
Deniz BAYKAL
Mevlüt ÇAVUSOGLU 0532 631 1646
Mehmet DÜLGER 0532 721 1686
Hüseyin EKMEKCIOGLU 0532 661 6581
Atila EMEK 0532 767 8700
Tuncay ERCENK 0532 685 6216
Nail KAMACI 0532 234 9364
Osman KAPTAN 0532 486 6184
Burhan KILIÇ 0532 422 0244
Osman ÖZCAN 0532 614 2863

ARDAHAN
Kenan ALTUN 0535 818 3944

ARTVIN
Yüksel ÇOROGLU 0542 587 2410
Orhan YILDIZ 0512 476 3067

AYDIN
Ahmet Riza ACAR 0532 423 4929
Mehmet BOZTAS 0532 422 7012
Özlem ÇERÇIOGLU 0542 412 5177
Ahmet ERTÜRK 0532 261 7965
Atilla KOÇ
Semiha ÖYÜS 0532 788 7224
Mehmet Mesut ÖZAKCAN 0532 274 6596
Mehmet SEMERCI 0543 832 3334

BALIKESIR
Ali AYDINLIOGLU 0532 414 0483
Turhan ÇÖMEZ 0533 468 8070
Ali Kemal DEVECILER 0532 703 2928
Ismail ÖZGÜN 0542 584 2484
Sedat PEKEL 0532 687 0606
Ali Osman SALI 0535 728 9186
Orhan SÜR 0532 226 5776
Ahmet Edip UGUR 0532 214 8806

BARTIN
Haci Ibrahim KABARIK 0532 243 8174
Mehmet Asim KULAK

BATMAN
Afif DEMIRKIRAN 0532 341 2711
Ahmet INAL 0532 233 3177
Mehmet Nezir NASIROGLU 0533 655 1637
Memet Ali SUÇIN 0532 216 8440

BAYBURT
Fetani BATTAL 0533 468 5246
Ülkü Gökalp GÜNEY

BILECIK
Fahrettin POYRAZ 0535 421 1165
Yasar TÜZÜN 0532 232 2804

BINGÖL
Abdurrahman ANIK 0532 744 3627
Feyzi BERDIBEK 0532 213 6241
Mahfuz GÜLER 0532 286 6265

BITLIS
Abdurrahim AKSOY 0532 447 1073
Zeki ERGEZEN 0532 306 7746
Edip Safder GAYDALI
Vahit KILER 0533 267 5555

BOLU
Yüksel COSKUNYÜREK 0532 454 2930
Mehmet GÜNER 0532 233 2495
Metin YILMAZ 0532 461 6185

BURDUR
Mehmet ALP 0544 590 4040
Bayram ÖZÇELIK 0532 653 1110
Ramazan Kerim ÖZKAN 0532 422 0396

BURSA
Abdulmecit ALP 0533 612 0748
Faruk ANBARCIOGLU 0542 357 5035
Serif BIRINÇ 0532 254 0704
Faruk ÇELIK 0532 265 6070
Kemal DEMIREL 0532 473 0504
Ali DINÇER 0532 527 0409
Mustafa DÜNDAR 0532 656 0595
Zafer HIDIROGLU 0532 613 4852
Mehmet Altan KARAPASAOGLU 0532 440 2888
Sedat KIZILCIKLI 0532 609 1832
Mehmet KÜÇÜKASIK 0532 694 3111
Sevket ORHAN 0532 634 8720
Mustafa ÖZYURT 0532 615 9430
Niyazi PAKYÜREK 0532 275 7313
Mehmet Emin TUTAN 0532 546 0954
Ertugrul YALÇINBAYIR 0532 268 1864

ÇANAKKALE
Mehmet DANIS 0542 375 3123
Ibrahim KÖSDERE 0532 244 3244
Ahmet KÜÇÜK 0532 244 7355
Ismail ÖZAY 0532 216 8359

ÇANKIRI
Tevfik AKBAK 0532 215 2868
Ismail ERICEKLI 0532 237 0033
Hikmet ÖZDEMIR 0532 774 0101

ÇORUM
Feridun AYVAZOGLU 0542 425 0566
Agah KAFKAS
Ali Yüksel KAVUSTU 0532 273 2568
Muzaffer KÜLCÜ 0532 791 0008
Murat YILDIRIM 0532 341 1150

DENIZLI
Mehmet Salih ERDOGAN 0532 627 6283
Osman Nuri FILIZ 0542 315 2930
Mustafa GAZALCI 0542 415 5002
Ümmet KANDOGAN 0542 690 1828
Mehmet Ugur NESSAR 0542 416 8844
Veli Hasim ORAL 0532 312 1440
Mehmet YÜKSEKTEPE 0532 336 5221

DIYARBAKIR
Aziz AKGÜL 0532 276 7072
M.ihsan ARSLAN 0532 314 4738
Osman ASLAN 0542 261 7013
Mesut DEGER 0532 314 4520
Mehmet Mehdi EKER 0533 620 3359
Muhsin KOÇYIGIT 0532 441 1623
Ali Ihsan MERDANOGLU 0542 290 3434
Cavit TORUN 0532 631 2894
Mehmet Fehmi UYANIK 0532 287 3007
Irfan Riza YAZICIOGLU 0542 214 3778

DÜZCE
Fahri ÇAKIR
Metin KASIKOGLU 0532 375 2469
Yasar YAKIS

EDIRNE
Ali AYAG 0536 415 2022
Necdet BUDAK 0535 526 7170
Rasim ÇAKIR 0532 245 9846
Nejat GENCAN 0532 682 2248

ELAZIG
Mehmet Kemal AGAR
Mehmet Necati ÇETINKAYA 0532 616 3969
Zülfü DEMIRBAG 0532 265 5419
Semsettin MURAT 0532 546 6628
Abdulbaki TÜRKOGLU 0532 513 9262

ERZINCAN
Talip KABAN 0532 516 0376
Tevhit KARAKAYA 0532 243 7676
Erol TINASTEPE 0542 243 7663

ERZURUM
Mustafa Nuri AKBULUT
Recep AKDAG 0532 504 2927
Mücahit DALOGLU 0532 446 2965
Muzaffer GÜLYURT 0533 643 9248
Mustafa ILICALI 0532 545 6689
Ibrahim ÖZDOGAN 0532 483 1085
Ömer ÖZYILMAZ 0532 614 3031

ESKISEHIR
Mehmet Ali ARIKAN 0533 548 9366
Fahri KESKIN 0532 543 5965
Hasan Murat MERCAN
Mehmet Cevdet SELVI 0532 381 5748
Muharrem TOZÇÖKEN 0532 569 4396
Mehmet Vedat YÜCESAN 0542 213 3081

GAZIANTEP
Ömer ABUSOGLU 0532 253 5199
Nurettin AKTAS 0532 262 1707
Abdulkadir ATES 0532 552 1481
Mahmut DURDU 0542 363 8863
Mehmet SARI 0532 513 0121
Fatma SAHIN 0533 271 9126
Kürsad TÜZMEN
Ahmet UZER 0532 323 5504
Mustafa YILMAZ 0536 648 3100
Ahmet YILMAZKAYA 0532 286 5319

GIRESUN
Hasan AYDIN 0532 293 4328
Nurettin CANIKLI 0533 414 2147
Mehmet ISIK 0533 543 1225
Adem TATLI 0532 226 3564
Ali TEMÜR 0532 411 4885

GÜMÜSHANE
Sabri VARAN 0532 334 8747
Temel YILMAZ 0542 421 5173

HAKKARI
Esat CANAN 0532 222 0430
Fehmi ÖZTÜNÇ 0532 315 0530
Mustafa ZEYDAN

HATAY
Züheyir AMBER 0533 724 7320
Inal BATU 0532 516 5952
Fuat ÇAY 0532 313 4040
Gökhan DURGUN 0533 721 7145
Mehmet ERASLAN 0532 613 0266
Sadullah ERGIN 0532 281 5770
Fuat GEÇEN 0542 571 6194
Mehmet SOYDAN 0532 206 0860
Ismail SOYLU 0532 275 4945
Abdulaziz YAZAR 0533 438 7099

IGDIR
Dursun AKDEMIR
Yücel ARTANTAS 0532 312 8196

ISPARTA
Mehmet Sait ARMAGAN
Mehmet Emin Murat BILGIÇ 0505 418 0494
Mevlüt COSKUNER 0532 347 3966
Erkan MUMCU
Recep ÖZEL 0542 675 9837

ISTANBUL
Mehmet Mustafa AÇIKALIN 0533 311 2120
Abdülkadir AKSU 0532 423 9576
Güldal AKSIT 0533 7112322
Halil AKYÜZ 0532 323 8661
Ilhan ALBAYRAK 0532 314 2670
Tayyar ALTIKULAÇ 0533 733 6624
Ersin ARIOGLU 0532 211 7636
Ismet ATALAY 0532 684 2937
Mustafa ATAS 0532 217 4083
Azmi ATES 0532 610 5740
Hasan AYDIN 0532 241 3734
Sidika AYDOGAN 0532 241 6610
Lokman AYVA 0532 559 7967
Egemen BAGIS 0533 357 4815
Mustafa BAS 0532 313 6667
Yahya BAS 0532 709 4291
Murat BASESGIOGLU 0532 664 0645
Nusret BAYRAKTAR 0532 545 5445
Hüseyin BESLI 0533 232 8432
Alaattin BÜYÜKKAYA 0532 212 9340
Ali COSKUN 0532 661 7374
Nimet ÇUBUKÇU 0532 337 2940
Mehmet Beyazit DENIZOLGUN 0532 313 2159
Kemal DERVIS
Nazim EKREN 0532 318 0303
Mustafa Sükrü ELEKDAG 0532 641 2670
Ekrem ERDEM 0532 312 3620
Gürsoy EROL 0542 433 7629
Ali Riza GÜLÇIÇEK 0542 315 8814
Irfan GÜNDÜZ 0532 422 2565
Hasan Fehmi GÜNES 0555 220 5050
Zeynep Damla GÜREL 0542 211 9876
Algan HACALOGLU 0532 636 6796
Memduh HACIOGLU 0532 321 6526
Ali IBIS
Halide INCEKARA 0532 365 9638
Ünal KACIR 0532 314 7354
Hüseyin KANSU
Cengiz KAPTANOGLU
Muharrem KARSLI 0532 214 4077
Birgen KELES 0532 322 8131
Ahmet Güryüz KETENCI 0532 735 2211
Kemal KILIÇDAROGLU 0532 514 9394
Recep KORAL 0532 787 8283
Ali Kemal KUMKUMOGLU 0532 293 6000
Burhan KUZU 0532 674 0290
Göksal KÜÇÜKALI 0532 326 0001
Ömer Zülfü LIVANELI 0532 618 0191
Güldal OKUDUCU 0532 302 6230
Onur Basaran ÖYMEN 0533 735 0256
Ibrahim Reyhan ÖZAL 0532 247 2929
Ahmet Sirri ÖZBEK 0532 213 8768
Inci Gülser ÖZDEMIR 0532 434 2156
Mehmet Ali ÖZPOLAT 0532 615 0674
Yasar Nuri ÖZTÜRK 0542 724 1100
Mehmet SEKMEN 0542 213 3990
Mehmet SEVIGEN 0532 506 9796
Idris Naim SAHIN 0532 275 7697
Mehmet Ali SAHIN 0532 313 2078
Berhan SIMSEK 0532 272 7487
Emin SIRIN 0532 262 6884
Bihlun TAMAYLIGIL 0532 433 5232
Bülent Hasan TANLA 0532 245 2703
Ali TOPUZ 0532 264 1517
Gülseren TOPUZ 0532 654 7169
Kemal UNAKITAN
Zeynep Armagan USLU 0533 611 3332
Nevzat YALÇINTAS 0532 376 5059
Hayati YAZICI 0532 242 1986
Binali YILDIRIM 0532 204 1344

IZMIR
Hakki AKALIN 0532 246 4711
Zekeriya AKÇAM
Vezir AKDEMIR 0532 633 9610
Kivilcim Kemal ANADOL 0532 617 7069
Cânân ARITMAN 0542 213 7218
Mehmet AYDIN
Bülent BARATALI 0532 454 8722
Ali Riza BODUR 0532 433 6152
Tevfik ENSARI 0532 312 7593
Ahmet ERSIN 0533 633 2882
Abdurrezzak ERTEN 0535 293 6022
Fatma Seniha Nükhet HOTAR
Erdal KARADEMIR 0532 445 9254
Fazil KARAMAN 0532 315 3866
Ismail KATMERCI
Yilmaz KAYA 0532 324 3159
Türkan MIÇOOGULLARI 0532 437 4769
Oguz OYAN 0533 343 7559
Enver ÖKTEM 0544 473 3300
Mehmet Sayim TEKELIOGLU 0532 748 2025
Muharrem TOPRAK 0542 516 8433
Sedat UZUNBAY 0532 244 6909
Hakki ÜLKÜ 0532 337 9248
Serpil YILDIZ 0536 527 8019
KAHRAMANMARAS
Fatih ARIKAN 0542 681 5767
Mehmet Ali BULUT 0532 614 3857
Avni DOGAN 0542 217 9969
Hanefi MAHÇIÇEK 0533 560 5050
Nevzat PAKDIL 0532 611 0913
Mehmet PARLAKYIGIT 0532 674 6720
Ali SEZAL 0532 515 0505
Mehmet YILMAZCAN 0535 468 6216

KARABÜK
Hasan BILIR 0532 246 4532
Mehmet CEYLAN 0532 608 4860
Ali ÖGÜTEN 0532 543 5858
KARAMAN
Mevlüt AKGÜN 0532 601 8725
Yüksel ÇAVUSOGLU 0535 876 4040
Fikret ÜNLÜ


KARS
Yusuf Selahattin BEYRIBEY
Zeki KARABAYIR 0532 288 0500
Selami YIGIT 0532 214 0171

KASTAMONU
Hakki KÖYLÜ 0542 324 8665
Sinan ÖZKAN
Musa SIVACIOGLU 0542 891 7744
Mehmet YILDIRIM 0536 357 0138

KAYSERI
Adem BASTÜRK
Mustafa DURU 0532 287 5568
Mustafa ELITAS 0532 232 0792
Muharrem ESKIYAPAN 0532 413 6170
Abdullah GÜL
Niyazi ÖZCAN 0532 241 3608
Sadik YAKUT 0533 718 1838
Taner YILDIZ 0532 611 3797

KIRIKKALE
Ramazan CAN 0532 461 3542
Vahit ERDEM
Halil TIRYAKI 0542 642 9205
Murat YILMAZER 0533 461 9788

KIRKLARELI
Yavuz ALTINORAK 0532 314 3159
Mehmet Siyam KESIMOGLU 0532 770 4161
Ahmet Gökhan SARIÇAM 0533 346 2525

KIRSEHIR
Mikail ARSLAN 0532 294 4574
Hüseyin BAYINDIR 0542 317 7036
Haci TURAN 0532 777 7534

KILIS
Hasan KARA
Veli KAYA

KOCAELI
Eyüp AYAR
Muzaffer BASTOPÇU
Izzet ÇETIN 0532 606 5188
Nevzat DOGAN
Nihat ERGÜN
Mehmet Vecdi GÖNÜL
Salih GÜN 0532 231 8867
Osman PEPE
Mehmet Sefa SIRMEN 0532 412 6625

KONYA
Hasan ANGI
Ahmet BÜYÜKAKKASLAR
Nezir BÜYÜKCENGIZ 0542 424 1210
Muharrem CANDAN
Remzi ÇETIN
Abdullah ÇETINKAYA
Orhan ERDEM
Sami GÜÇLÜ
Ahmet ISIK
Atilla KART 0532 452 9194
Mehmet KILIÇ
Özkan ÖKSÜZ
Kerim ÖZKUL
Harun TÜFEKCI
Mustafa ÜNALDI
Halil ÜRÜN

KÜTAHYA
Soner AKSOY
Abdullah Erdem CANTIMUR
Alaettin GÜVEN
Hasan Fehmi KINAY
Hüsnü ORDU
Halil Ibrahim YILMAZ

MALATYA
Miraç AKDOGAN
Ferit Mevlüt ASLANOGLU 0532 218 1454
Ali Osman BASKURT
Ahmet Münir ERKAL
Muharrem KILIÇ 0533 717 6567
Fuat ÖLMEZTOPRAK
Süleyman SARIBAS

MANISA
Bülent ARINÇ
Ismail BILEN
Mehmet ÇERÇI
Nuri ÇILINGIR 0532 483 1273
Hasan ÖREN 0532 326 4037
Ufuk ÖZKAN 0532 413 9768
Hüseyin TANRIVERDI
Hakan TASCI
Süleyman TURGUT
Mustafa Erdogan YETENÇ

MARDIN
Süleyman BÖLÜNMEZ
Selahattin DAG
Muharrem DOGAN 0532 231 4787
Mahmut DUYAN 0532 323 2747
Nihat ERI
Mehmet Besir HAMIDI

MERSIN
Saffet BENLI
Ersoy BULUT 0532 647 6844
Vahit ÇEKMEZ 0533 460 0505
Ali ER
Mustafa EYICEOGLU
Dengir Mir Mehmet FIRAT
Hüseyin GÜLER 0532 343 9844
Ömer INAN
Ali OKSAL 0533 266 1616
Hüseyin ÖZCAN 0532 244 7915
Mustafa ÖZYÜREK 0532 211 1651
Sefik ZENGIN 0532 277 9186

MUGLA
Ali ARSLAN 0543 576 7373
Gürol ERGIN 0532 722 2143
Hasan ÖZYER
Orhan Seyfi TERZIBASIOGLU
Fahrettin ÜSTÜN 0532 251 9501
Ali Cumhur YAKA 0542 263 8147

MUS
Mehmet Serif ERTUGRUL 0532 616 6773
Seracettin KARAYAGIZ
Sabahattin YILDIZ
Medeni YILMAZ

NEVSEHIR
Mehmet ELKATMIS
Ritvan KÖYBASI
Osman SEYFI

NIGDE
Mahmut Ugur ÇETIN
Orhan ERASLAN 0533 524 0377
Erdogan ÖZEGEN

ORDU
Eyüp FATSA
Mehmet Hilmi GÜLER
Idris Sami TANDOGDU 0532 314 6242
Hamit TASCI
Kazim TÜRKMEN 0532 431 6882
Cemal UYSAL
Enver YILMAZ

OSMANIYE
Durdu Mehmet KASTAL
Mehmet SARI
Necati UZDIL 0532 236 7745
Sükrü ÜNAL

RIZE
Ilyas ÇAKIR
Abdulkadir KART
Imdat SÜTLÜOGLU

SAKARYA
Erol Aslan CEBECI
Hasan Ali ÇELIK
Saban DISLI
Süleyman GÜNDÜZ
Ayhan Sefer ÜSTÜN
Recep YILDIRIM

SAMSUN
Mustafa ÇAKIR
Cemal Yilmaz DEMIR
Mustafa DEMIR
Suat KILIÇ
Ahmet Haluk KOÇ 0532 445 6180
Mehmet KURT
Ilyas Sezai ÖNDER 0532 611 7551
Musa UZUNKAYA
Ahmet YENI

SINOP
Engin ALTAY 0542 355 5056
Cahit CAN 0532 283 9418
Mustafa ÖZTÜRK 0532 435 3592

SIVAS
Osman KILIÇ 0535 464 7558
Ömer KULAKSIZ 0533 640 1927
Nurettin SÖZEN 0555 224 8888
Abdüllatif SENER 0542 575 3939
Orhan TAS 0532 322 8945
Selami UZUN

SANLIURFA
Yahya AKMAN 0532 442 2822
Mehmet Faruk BAYRAK 0532 312 5438
Sabahattin CEVHERI
Zülfükar IZOL 0532 241 4509
Mahmut KAPLAN 0542 593 8034
Mehmet Atilla MARAS 0532 596 4584
Mehmet Vedat MELIK 0532 217 0214
Mehmet ÖZLEK 0532 241 6416
Turan TÜYSÜZ 0542 763 3055
Abdurrahman Müfit YETKIN
Mahmut YILDIZ 0532 415 6710

SIRNAK
Ibrahim Hakki BIRLIK 0532 276 2476
Abdullah Veli SEYDA 0532 252 5097
Mehmet TATAR

TEKIRDAG
Tevfik Ziyaeddin AKBULUT 0532 346 7909
Ahmet KAMBUR 0532 465 0664
Erdogan KAPLAN 0542 372 3006
Mehmet Nuri SAYGUN 0544 342 6948
Enis TÜTÜNCÜ 0532 211 1631

TOKAT
Zeyid ASLAN 0532 423 3906
Sükrü AYALAN 0532 660 1305
Ibrahim ÇAKMAK 0542 722 8845
Mehmet Ergün DAGCIOGLU
Orhan Ziya DIREN 0532 235 6233
Feramüz SAHIN 0532 660 3839
Resul TOSUN 0542 244 7292

TRABZON
Sevket ARZ 0533 464 2041
Asim AYKAN 0533 571 7653
Mustafa CUMHUR 0532 411 1771
Ali Aydin DUMANOGLU 0532 600 0954
Cevdet ERDÖL 0532 411 1132
Kemalettin GÖKTAS 0532 238 0405
Mehmet Akif HAMZAÇEBI 0533 653 0653
Faruk Nafiz ÖZAK 0532 423 8823

TUNCELI
Hasan GÜYÜLDAR 0532 336 3653
Vahdet Sinan YERLIKAYA 0532 552 8129

USAK
Osman COSKUNOGLU 0533 425 5128
Ahmet ÇAGLAYAN 0533 347 3997
Alim TUNÇ 0533 415 7881

VAN
Maliki Ejder ARVAS
Haci BINER 0532 334 7007
Hüseyin ÇELIK 0542 517 0936
Asuman Yekta HAYDAROGLU 0532 216 4534
Cüneyit KARABIYIK
Mehmet KARTAL 0532 614 7100
Halil KAYA 0532 574 6557

YALOVA
Muharrem INCE 0533 653 4171
Sükrü ÖNDER 0532 617 9405
YOZGAT
Ilyas ARSLAN 0532471 2881
Bekir BOZDAG 0542 647 4087
Mehmet ÇIÇEK 0532 325 6666
Mehmet ERDEMIR
Emin KOÇ 0532 241 3181
Mehmet Yasar ÖZTÜRK 0532 442 0752

ZONGULDAK
Harun AKIN 0542 361 6767
Fazli ERDOGAN 0532 213 1330
Nadir SARAÇ 0532 772 3001
Köksal TOPTAN
Polat TÜRKMEN 0532 321 1936

 

 

İSTMİKOM-3

İSTANBUL 3. SEÇİM BÖLGESİ 22. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİNİN

KASIM-2002 İLE AĞUSTOS-2003 ARASI T.B.M.M. FAALİYETLERİ (KAYNAKÇA:T.B.M.M. AYLIK BÜLTENİ)

Millet Vekilinin

Adı-soyadı

1- Gündem dışı konuşma

2- Meclis araştırma önergesi

3- Yasa teklifi

4- Sözlü soru önergesi

5- Yazılı soru önergesi

6- Genel görüşme önergesi

7- Meclis soruştuma önergesi

8- Gensoru

Toplam

1-Abdülkadir Aksu

İç

İşleri

Bakanı

 

 

 

 

 

 

2-Ali Çoşkun

Sanayi

Ve

Ticaret

Bakanı

 

 

 

 

 

3-Nevzat Yalçıntaş

 

 

 

 

1

 

 

 

1

4-Azmi Ateş

 

1

 

 

25

 

 

 

26

5-İdris Naim Şahin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-Lokman Ayva

1

 

 

 

 

 

 

 

1

7-Nazım Ekren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-Güldal Akşit

Devlet

Bakanı

 

 

 

 

 

 

 

9-Cengiz Kaptanoğlu

1

1

 

 

 

 

 

 

2

10-İnci Gülser Özdemir

1

 

 

 

 

 

 

 

1

11-Yahya Baş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-Ünal Kaçır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-M. Mustafa Açıkalın

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-Halide İncekara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-Göksel Küçükali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-İlhan Albayrak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-Yaşar Nuri Öztürk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-Şükrü M. Elekdağ

4